Odgovori na pitanja

SLIJEĐENJE MEDHHEBA

PITANJE:Esselamu alejkum.Da li smo duzni sljediti neki od mezheba? I je li Ibn Tejmijje bio hanbelijskog mezheba? ODGOVOR:We ‘alejkumus-Selam. Dužni smo slijediti Kur’an i sunnet.Medhhebi

Pročitaj više