KELIMETUL-HAQQ

Sira (životipis) Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem

Sira 1. predavanje Osobine Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 2. predavanje Posebnosti i fizički izgled Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 3. predavanje Karakterne osobine Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 4. predavanje Koristi od izučavanja sire
Sira 5. predavanje Izvori sire
Sira 6. predavanje Rodoslov Arapa
Sira 7. predavanje Vjersko stanje Arabije
Sira 8. predavanje Primjeri malobrojnih muwehhida u doba džahilijjeta u Mekki
Sira 9. predavanje Vjersko stanje ostatka svijeta u doba njegovog poslanstva
Sira 10. predavanje Zašto Arabija i Arapi?
Sira 11. predavanje Hašim, ‘AbdulMuttalib, Zem-zem i žrtvovanje ‘Abdullaha
Sira 12. predavanje Invazija Ebrehine vojske sa slonovima na Ka’bu
Sira 13. predavanje: Roditelji Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 14. predavanje: Datum rođenja Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 15. predavanje Rođenje Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem
Sira 16. predavanje Prve dojilje (dadilje), Thuwejba i Ummu Ejmen
Sira 17. predavanje Boravak u plemenu Benu Sa’d kod dojilje Halime es Sa’dijje
Sira 18. predavanje: Rascjepljenje njegovih prsa i ispiranje njegovog srca
Sira 19. predavanje: Njegov boravak kod majke Amine i njena smrt
Sira 20. Njegov boravak kod djeda ‘AbdulMuttaliba
Sira 21. predavanje Njegov boravak kod amidže Ebu Taliba
Sira 22. predavanje Njegov diskutabilni susret sa monahom Buhajrom na putu ka Šamu
Sira 23. predavanje: Njegov posao pastira
Sira 24. predavanje: Allahovo čuvanje njega od grijeha i prije njegovog poslanstva
Sira 25. predavanje Harbul-Fidžar (Svetogrdni rat)
Sira 26. predavanje Hilful Fudul Sira
27. predavanje Njegova ženidba Hadidžom, Allah bio zadovoljan njome

Sira 28. predavanje O njegovoj porodici i vrlinama Hadidže, Allah bio zadovoljan njome
Sira 29. predavanje Ponovna izgradnja Ka’be i njegova važna uloga u tome
Sira 30. predavanje Priča o Zejdu ibn Harithe, Allah bio zadovoljan njime
Sira 31. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 1. dio
Sira 32. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 2. dio
Sira 33. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 3. dio
Sira 34. predavanje Predskazanja njegovog poslanstva u prijašnjim Objavama 4. dio
Sira 35. predavanje Znanje rabina, monaha i arapskih vračeva o njegovom poslanstvu
Sira 36. predavanje Bio je muwehhid (musliman) i prije Objave
Sira 37. predavanje Prvi nagovještaji Objave
Sira 38. predavanje Ko je Džibril, melek koji mu je došao ? 
Sira 39. predavanje Dolazak Džibrila i početak objavljivanja Qur’ana
Sira 40. predavanje Događaji nakon prve objave
Sira 41. predavanje Odgovor na legendu da se namjeravao baciti sa vrha planine – Ebu Ahmed 
Sira 42. predavanje Prva četiri slučaja Objave
Sira 43. predavanje Važnost Objave, njene vrste i načini i njeno dejstvo na njega 
Sira 44. predavanje Razlika vjerovjesnik/poslanik, žena poslanik? i etape u da’wi i siri 
Sira 45. predavanje Prvi muslimani – Wereka i Hadidža i propisivanje namaza 
Sira 46. predavanje Ali ibn Ebi Talib prima islam 
Sira 47. predavanje Zejd ibn Harithe i Poslanikove kćeri primaju islam
Sira 48. predavanje Ebu Bekr prima islam 
Sira 49. predavanje ‘Uthman, Talha, Zubejr, Sa’d i ‘Abdur’Rahman ibn ‘Awf primaju islam
Sira 50. predavanje Druga grupa, deset novih muslimana – Ebu Ahmed
Sira 51. predavanje Nova grupa muslimana: Bilal, ‘Amr ibn ‘Abese, Ibn Mes’ud, Ibn Džahš i Dža’fer
Sira 52. predavanje Islam primaju Halid ibn Se’id, ‘Ammar, Suhejb i jos dvadesetak ljudi
Sira 53. predavanje Podsjećanje na važnost izučavanja sire (njegovog životopisa)
Sira 54. predavanje Objašnjenje propisa mahrema i odgovor na optužbe o braku krvnih srodnika
Sira 55. predavanje Početak okupljanja ashaba u Erkamovoj kući
Sira 56. predavanje Islam nisu prihvatali samo potlačeni i Govor o prvom ispoljavanju vjere
Sira 57. predavanje Allahova naredba njemu da pozove u islam svoju bližu rodbinu
Sira 58. predavanje Njegov poziv stanovništvu Mekke sa brežuljka Safa
Sira 59. predavanje Historijat borbe između dobra i zla i metode nevjernika u borbi protiv istine
Sira 60. predavanje Važnost i koristi poznavanja njegovog rodoslova i porodica unutar plemena Qurejš
Sira 61. predavanje Govor o najvecim neprijateljima islama u Mekki
Sira 62. predavanje Javno pozivanje u islam u Mekki i različita reakcija dvojice amidža
Sira 63. predavanje Djeca mušrika koja su primila islam, univerzalnost islama i govor o našem stanju

 

Početna

YouTube Kanal

Pretraga

Pretraga

Meni

O Nama

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Postavi Pitanje