KELIMETUL-HAQQ

Tewhid

TEFSIR RIJEČI TEWHIDA

Autor: Šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulWehhāb Upitan je šejh Muhammed ibn AbdulWehhāb o značenju riječi (Lā ilāhe illAllāh) pa je odgovorio: Znaj, Allāh ti se smilovao, da

Pročitaj više

VRSTE PROTIVNIKA TEWHIDA

Šejhul-islam Muhammed b. AbdulVehhab,rahimehullah, je rekao: “Osnova vjere islama i njegovi temelji predstavljaju dvoje: Prvi: Naređivanje obožavanja jedino Allaha, Koji nema sudruga, i podsticanje na

Pročitaj više

ŠTA JE TO TAGUT?

Rekao je ‘Abdullāh bin ‘AbdurRahmān Ebū Batin, rahimehullāh: ”Što se tiče definicije pojma tāgūt; on je izveden iz glagola Ǜ ,osnova mu je ғ , zatim

Pročitaj više

EL-VELA’ VEL BERA’

Šejh AbdurRahman b. Hasan, rahimehullahu te’ala, kaže: Naš šejh (Muhammed bin AbdulVehhab), rahimehullahu te’ala, imam islamske da’ve, daija u monoteističku vjeru, kaže: “Osnova i temelj

Pročitaj više

VRSTE KUFRA

Vrste kufra su kao što slijedi: Kufr poricanja (negiranja). Uzvišeni Allāh kaže: ”A onima koji dokaze Naše budu poricali i koji u susret na onom

Pročitaj više

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Postavi Pitanje