Šejhul-islam Muhammed b. AbdulVehhab,rahimehullah, je rekao: “Osnova vjere islama i njegovi temelji predstavljaju dvoje:

Prvi: Naređivanje obožavanja jedino Allaha, Koji nema sudruga, i podsticanje na to, prijateljevanje na toj osnovi i proglašavanjem nevjernikom ko to ne učini.

Drugi: Upozoravanje od širka u obožavanju Allaha. Pooštravanje stava po tom pitanju, neprijateljski odnos radi toga i proglašavanje nevjernikom onoga ko to učini.
Protivnika u ovom pogledu će biti više vrsta:


1. Najžešći protivnici će biti oni koji se suprostave u svemu ovome;

2. Od ljudi ima onih koji obožavaju samo Allaha, ali ne negiraju širk, niti se odnose neprijateljski prema počiniocima istoga;

3. Od njih će biti onih koji će se neprijateljski odnositi prema njima ali ih neće proglasiti nevjernicima;

4. Od njih će biti onih koji niti vole tevhid niti ga mrze;

5. Od njih će biti onih koji će ih proglasiti nevjernicima, ali će smatrati to kuđenjem dobrih ljudi;

6. Od njih će biti onih koji neće niti mrziti niti voljeti širk;

7. Od njih će biti onih koji neće poznavati širk, niti će ga negirati;

8. Od njih će biti onih koji neće poznavati tevhid, niti će ga negirati;

9. Od njih će biti oni koji će predstavljati najžešću vrstu opasnosti; Oni koji budu radili po tevhidu ali neće znati njegovu vrijednost, niti će mrziti one koji ga zapostave, niti će ih proglasiti nevjernicima;

10. Od njih će biti onih koji će se kloniti širka, i neće znati za njegovu vrijednost, ali se neće suprostaviti njegovim pripadnicima niti će ih proglasiti nevjernicima. Oni su se suprostavili onome sa čime su došli vjerovjesnici od Allahove Subhanehu ve Te’ala, vjere, a Allah najbolje zna.” (Fethul medžid str. 357 – 358.)

Šejh Abdurrahman b. Hassan nakon što je govorio o tevhidu kaže:
Protivnika ovoj osnovi od ovog ummeta će biti više vrsta:
Ili će to biti tagut koji će prkositi Allahu u Njegovom rububijetu ili uluhijetu, i koji će pozivati ljude da ga obožavaju. Ili će to biti tagut koji će pozivati ljude da obožavaju idole. Ili mušrik koji će prizivati u dovama nekog mimo Allaha Subhanehu ve Te’ala, i kojem će se približavati sa različitim ili nekim vrstama ibadeta. Ili onaj ko će sumnjati u tevhid, da li je istina ili je dozvoljeno da pripiše Allahu ortaka u ibadetu? Ili neznalica koji će biti ubjeđenja da je širk vjera koja će ga približiti Allahu. 

Ovo je globalno stanje većine masa običnih ljudi i to sve zbog njihovog neznanja i slijepog slijeđenja onih koji su bili prije njih. Posebno kada se vjera učinila čudnom a znanje o vjeri poslanika zaboravljeno.” (Fethul medžid str. 357 – 358)