KELIMETUL-HAQQ

Autor: Šejhul-Islam Muhammed ibn AbdulWehhābUpitan je šejh Muhammed ibn AbdulWehhāb o značenju riječi (Lā ilāhe illAllāh) pa je odgovorio: Znaj, Allāh ti se smilovao, da ove riječi (riječi šehadeta) dijele kufr od islāma. To je rečenica bogobojaz…

Početna

YouTube Kanal

Pretraga

Pretraga

Meni

O Nama

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Stranica na kojoj možete steći ispravno znanje o izvornom islamu, čistom od politeističkih zabluda, demokratskih podvala, novotarskih i modernističkih nakaradnih shvatanja kojima nema mjesta u čistoj Allahovoj vjeri.

Postavi Pitanje