الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
Onima koji prate moja predavanja iz sire (posebno posljednjih par dersova) su mogli primjetiti da sam (upravo u kontekstu tema sire) povremeno spomenuo poneku šubhu nekih koji se predstavljaju sljedbenicima Ehlul-bejta (časne porodice našeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem).

Od toga je i šubha ši’ija da je amidža Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem,
navodno prihvatio islam i umro kao musliman, poričući tako nekoliko vjerodostojnih haditha koje su zabilježili vrhunski hadithki autoriteti na čelu sa imamima el-Bukharijem i Muslimom.
Time se u islam na silu i po svaku cijenu “ugurava” Ebu Talib (samo jer je od Ehlul-bejta), a javno se kritikuju i možda potajno tekfire Ebu Bekr i ‘Umer, ‘A’iša i Ebu Hurejre i mnogi drugi ashabi i majke vjernika (Allah bio zadovoljan njima).

Par ljudi sa našeg govornog područja već neko vrijeme zagovaraju ljubav prema Ehlul-bejtu i slijeđenje njih pod plaštom lažne “sredine između sunnija i ši’ija”.
Oni dakle, navodno, nisu ši’ije, ali vjeruju u “imamet imama” i imaju nekakve knjige sa prenešenim hadithima od Ehlul-bejta.
U razgovoru sa njima sam rekao da knjige koje navodno prenose hadithe Poslanika (sallallahu ‘alejhi we sellem) i izreke Ehlul-bejta (a koje nisu sunnijske knjige) jesu knjige zabludjelih ši’ija. Nema trećih, nema nekih “između”.

I evo danas je taj insan (koji kaže da mnogo voli Ehlul-bejt i zamjera sunnijama da su “zapostavili” Ehlul-bejt), on koji tvrdi da nije ši’ija, citirao neki “hadith” i rekao da ga bilježi el-Kulejni.

A ko je el- Kulejni?
El-Kulejni je jedan od najautoritativnijih učenjaka ši’ija rafidija, autor njihove poznate hadithke zbirke “El-Kafi”.

Da bi bilo jasnije ko je el-Kulejni kojeg citiraju ovi “sljedbenici Ehlul-bejta” a koji “nisu ši’ije”, prenosim vam citat iz el-Kulejnijevog hadithkog djela “El-Kafi”, koje je kod ši’ija rafidija ono što je kod muslimana “Sahihul-Bukhari”.

Bilježi el-Kulejni (“El-Kafi”, 1. tom, 261. strana):
“Poglavlje: Da Imami posjeduju znanje o onome što je bilo i što će biti, i da njima ništa nije nepoznato, neka je Allahov salawat na njih.
(Navodi lanac prenosilaca) od Sejfut-Temmara koji je rekao:
“Bio sam sa grupom ši’ija u prisustvu Ebu ‘Abdullaha (‘alejhis-selam) u sobi, pa je Imam (‘alejhis-selam) rekao:
“Ima li oka nad nama (tj. koje nas gleda)?”
Pogledali smo lijevo i desno i nismo vidjeli nikoga.
Rekli smo: “Nema oka koje nas gleda!”
Imam (‘alejhis-selam) je rekao:
“Tako mi Gospodara Ka’be. Tako mi Gospodara Kuće.” To je rekao tri puta.
“Da sam bio sa Musaom i Khidrom, rekao bih im da imam više znanja nego oni i obavijestio bih ih o onome o čemu oni nemaju znanja. To je zato što je Musau i Khidru bilo dato znanje o onome što je bilo u prošlosti, a nije im bilo dato znanje o onome što će biti u budućnosti ni o onome što će se zbiti sve do Sudnjeg dana, dok smo mi naslijedili sve to (znanje) od Allahovog Poslanika kao nasljednici.”

LINK: http://shiaonlinelib…/الصفحة_309#top

Da nas Allah sačuva zablude i otpadništva nakon blagodati islama i tewhida. Amin.