kvalitet ibadeta

Allah, dž.š., je u Kur’anu objavio: 

”Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izaći rekoše: ‘Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete!’ A Allah je na strani izdržljivih.”

Ovaj ajet jasno ukazuje na dvije vrijednosti ljudskog života, na kvantitet (mnoštvo) i kvalitet, njihovu povezanost, važnost i ulogu u izgradnji i ostvarivanju ciljeva.

Naime, kada je vojskovođa iz Benu Israila, Talut, poveo vojsku protiv okrutnog Džaluta i njegove vojske, sa njim je krenula ogromna vojska (postoje predaje u kojima se spominju brojke 80.000 i 40.000). Međutim, Talut je, pošto je kvantitet bio zadovoljen, želio provjeriti i kvalitet te vojske s kojom je trebao da se bori protiv silnika koji je, što se tiče kvantiteta, bio u prednosti. Iskušao ih je tako što im je zabranio da piju vodu iz rijeke preko koje su morali preći, iako su bili umorni i žedni. Uzvišeni Stvoritelj u Kur’anu o tom događaju kaže: ”I oni se, osim malo njih, napiše iz nje.”

 Historičari kažu da je Talutovu naredbu poslušalo svega trista i nekoliko ljudi. Dakle, to je bio kvalitet koji je želio Talut. I tek tada je krenuo u bitku. Tako su i kvaliteti Davuda (kasnije Allahovog poslanika), od kojih su bogobojaznost, hrabrost, vještina, poslušnost, pronicljivost i mudrost daleko bili bitniji od silne rulje koja je u borbu krenula zanešena vlastitom brojnošću.

Tako nam je u vjeri i ibadetima savjetovan kvalitet, prije količine i broja onoga što od ibadeta obavljamo.

@merkezubejjibnkab