PITANJE:
Es-selamu Alejkum.
Zivim u Kaknju i ne postoji dzamija gdje se klanja po sunnetu i da hutbu drzi imam koji je na tewhidu. Svaka Dzamija ima novotare i ove sto podrzavaju demokrate i njihove sljedbenike.
Pa tako ja nemam gdje Dzumu klanjat moram u jednu od tih Dzamija, preslušam hutbu klanjam dva rekata i odma izadjem iz dzamije bez komuniciranja bilo sa kim. Da li mi je Dzuma Ispravna?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Stanje tih ljudi je jasno, oni ne ispunjavaju minimum da bi bili muslimani. Tom stanju i sam svjedočiš i odlično si ga opisao.
Oni se ne odriču širka i mušrika, štaviše i sami uglavnom čine djela širka i kufra, od pozivanja u glasanje i samog glasanja, pa do parničenja pred tagutom i sl. Širk smatraju i nazivaju islamom, a tewhid nazivaju pretjerivanjem i haridžizmom, da Allah sačuva.
Dakle, namaz obavljen za tim ljudima nije ispravan ni prihvatljiv i ništa ne mijenja to što ti samo uđeš, otklanjaš i izađeš, problem je činiti ‘ibadet za njima a učenjaci islama su na idžma’u (svi saglasni) da namaz za mušrikom/kafirom nije validan.
Na sljedećim linkovima ćeš naći jasne odgovore na pitanja istovjetna tvome ili vrlo slična tvom pitanju, inša’Allah:

https://kelimetul-haqq.org/pitanje-da-li-klanjati-dzumu-za-imamima-neiz-ako-vec-nema-druge-opcije/

https://kelimetul-haqq.org/pitanje-o-dzumi-namazu-u-dzamijama-za-imamima-neiz-ili-klanjati-podne-kuci/

https://kelimetul-haqq.org/klanjati-dzumu-za-musrikom-jer-nema-muslimana/

https://kelimetul-haqq.org/propis-dzume-sa-samo-dva-klanjaca/

Odgovorio: Ebu Ahmed.