PITANJE:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu ahi.
Cuo sam jednog covjeka da kaze da neki od hanbelijskih pravnika kaze da je dozvoljeno i obaveza klanjati dzume iza musrika ako nema nikog od muwehida iza koga bi se klanjalo, ali se mora klanjati kuci podne, a i da je iza novotara dozvoljeno klanjati.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Osnova koju niko ne može opovrgnuti jeste idžma’ učenjaka da je namaz obavljen za imamom kafirom/mušrikom batil (da je takav namaz neispravan) i da se on mora obnoviti, znao čovjek dok klanja za kufr imama ili ne.
Dakle, čovjek može ne znati za kufr imama i otklanjati namaz za njim, a nakon namaza saznati za njegov kufr, pa je dužan da taj namaz obnovi jer je namaz za kafirom nevalidan.
Također, čovjek može i znati za kufr imama pa ipak klanjati namaz za njim, ali ga je i u tom slučaju dužan, obavezan obnoviti, naklanjati.
U prvom slučaju (ako ne zna za kufr imama, klanja za njim, a poslije sazna za njegov kufr) čovjek nije nimalo kriv za namaz za njim.
S druge strane, ako je prije namaza znao za kufr imama pa ipak klanjao namaz za njim, čovjek može biti opravdan za taj namaz za njim ili ne. Može biti opravdan ili neopravdan, ali samo griješan, npr. ako se bojao za sebe (recimo da je bio na skupu tih ljudi, proučio se ikamet i on smatrao da ga mogu napasti ako saznaju da on tekfiri njih ili njihovog imama, ili bilo šta slično), ako je htio činiti da’wu nekome iz tog džema’ata ili je već čini, pa je uvjeren da će tako nagla obznana da on tekfiri njegovog imama udaljiti od Istine čovjeka kog poziva (naravno, donekle opravdan ako to učini jednom i ako nakon toga obznani Istinu tom čovjeku kog poziva) i sl.
Dakle, sve i ako jeste znao za kufr tog imama i klanjao namaz za njim, čovjek je ili opravdan ili griješan zbog toga, i nema nijednog dokaza ni spomena toga da je on tim namazom učinio kufr!

Vratimo se sada na ono što si čuo od tog čovjeka, da je navodno neki hanbelijski pravnik rekao (napisao) da musliman treba klanjati džume iza mušrika ako već nema muslimana, a onda kući taj namaz obnoviti (klanjanjem podneva):
To rečeno tek tako, neograničeno, nema nikakve osnove. Trebao si mu tražiti izvor, citat, knjigu, tom, stranicu.

Ono što se može naći u knjigama fekiha (pravnika) jeste klanjanje za kafirom u stanju nesigurnosti, straha za sebe ili u strahu od još veće fitne, ako čovjek pretpostavlja da će ako izbjegava namaz u džema’atu biti iskušan, proganjan, hapšen,…
Također, to može biti preporučljivo samo ako npr. pojedinac u islamskoj državi zna za neki kufr imama, za njegov kufr koji je masama ljudi nepoznat, pa da se izdvajanjem iz džema’ata ne bi izazvala velika fitna (ponavljam: u islamskoj državi i džema’atu muslimana). I tada je to preporučeno ako je u pitanju usamljeni slučaj, jedan musliman koji tako postupa i ne na dug period, a ne da se dešava svakome i trajno (stalno).
Naravno, čovjek mora svoj tako obavljen namaz smatrati nevalidnim i obavezan ga je naklanjati (iznova obaviti).

Ali u stanju nevjerničkih društava, gdje je stanje kufra imama jasno kao dan, gdje nema nikakve štete u napuštanju takvih džema’ata, jer to nije stanje džema’ata koji je na khajru ali samo ne zna za kufr svog imama, već su to džema’ati na zabludi koji dobro znaju za stanje imama (koje je stanje kufra), ali ga oni smatraju ispravnim jer ne poznaju ni tewhid ni širk, kada nema nikakve koristi u ostajanju sa njima i prikrivanju svog vjerovanja, a nema ni bojazni od progona i iskušenja od njih,… tada je muslimanu (i pojedincu, a kamoli skupinama) obaveza da se klone takvih džema’ata, njihovih namaza i ostalih ‘ibadeta i njihovih da’wetskih aktivnosti.

Kada je u pitanju klanjanje za imamom novotarom (koje si također spomenuo, na kraju pitanja), veoma je važno kakva je njegova novotarija, da li je u ‘akidi (vjerovanju) ili u fikhu (‘ibadetima, obredima), da li izvodi iz vjere ili ne,… Ako izvodi iz vjere, upravo smo rekli da je za kafirom haram klanjati sve dok se čovjek ne boji za sebe. Ali ako je novotarija tog imama daleko ispod stanja kufra, učenjaci su mišljenja da je džihad za vladarom novotarom ili griješnikom ispravan i da se ne treba napuštati, kao i da je namaz za imamom novotarom ili griješnikom ispravan (iako je i tada bolje klanjati za sljedbenikom sunneta!), da taj namaz ne treba sasvim izbjegavati da se ne izazove veća šteta i nered nego što su šteta i nered u klanjanju za njim.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.