Moze li se opravdati neznanjem

Donwnoadujte knjigu ”MOŽE LI SE OPRAVDAVATI NEZNANJEM U DJELIMA VELIKOG ŠIRKA I JASNOG KUFRA?”. Knjiga je zapravo transkript (nastala ukucavanjem sadržaja) audio-predavanja brata Ebu Muhammeda koji je na veoma jasan i argumentovan način dokazao da kada čovjek počini širk, on ne može biti opravdan time što nije znao da je to djelo zabranjeno ili da je veliki širk (sve i ako, uistinu, to nije znao), te da, osim kufra oholosti, inata i prkosa, kufra odbijanja i okretanja, kufra sumnje, kufra poricanja, kufra ismijavanja, postoji i KUFR NEZNANJA. Stoga neznanje o osnovi islama nije opravdanje, već je to neznanje zapravo (samo po sebi) kufr. Pa još kad iz njega proistjekne djelo velikog širka ili jasnog kufra… Predivna knjiga koju bi svako trebao pročitati.