KOMENTAR (na YouTube snimak 8. khutbe “Šeria’t je rješenje”):
Pošto riječima iskazuješ mržnju prema svima onim koji padaju Allahu na sedždu, a pozivaju ili u najmanju ruku glasaju na demokratskim izborima, bez obzira da li s prezirom to rade ili da li s prezirom se odnose prema demokratiji, jer mi ne znamo šta je u čijem srcu.
U jednom dersu si spominjao tegobu, žrtvu, težinu Objave koju je podnio Poslanik za ummetom.
Postavljam tebi sljedeće pitanje: Kako može da ti tek tako preko usta prelazi riječ tekfir, i blaćenje muslimana, jer da ti je čisto srce prsa bi ti se parala od boli za našim narodom da ne odu u vatru.
Znači kad se sve sumira bolesno ti je srce kao u velike većine muslimana.
Nemoj brisat komentar,već daj muški odgovor !

ODGOVOR:
Tvoj komentar zaslužuje jedino to, tj. brisanje, ali samo zato što si me izazvao posljednjom rečenicom, odobravam i ostavljam tvoj komentar i odgovaram na njega.

Ne iskazujem ja mržnju prema onima koji padaju na sedždu i to NIKO ne može tako nakaradno zaključiti kao što si ti zaključio, već ja iskazujem mržnju prema činjenju širka, mržnju prema činjenju nekoga Allahu ravnim, mržnju prema činjenju ‘ibadeta nekome mimo Allaha.
Kada bi tebi neko uvrijedio oca, nazvao ga lažovom, lopovom, perverznjakom, izdajnikom, ti bi mu skočio oči iskopati, a čudiš se meni što ispoljavam mržnju prema činjenju ljudi ravnim Allahu?
A mržnja koju osjećam prema širku i onima koji ga čine (pa makr i klanjali) je veća nego ona koju ispoljavam jer je suzbijam!

I šta kažeš, ima onih koji pozivaju u demokratiju, u tehakum, u glasanje na mnogobožačkim izborima a koji to rade protiv svoje volje, a mi ne znamo šta je u srcima?
Pa onda trebaš žaliti i onoga ko psuje Allaha, jer ni njemu ne znaš šta je u prsima? Ni onome ko zlostavlja muslimane ne znaš šta je u prsima, kao ni onome ko muslimane izdaje, ostavlja na cjedilu, isporučuje kasapima, ni onome ko ruši džamije i spaljuje musahfe… Ni njima ne znaš šta je u prsima, morao bi i prema njima samilostan biti!
A nije tako, nego je istina u riječima ‘Umar ibnul-Khattaba, radijallahu ‘anhu, koji je ljudima rekao (prepričavam): “U vrijeme objavljivanja Kur’ana je Objava obznanjivala tajne ljudi, a sada je Objava prestala silaziti i imamo samo vaša djela. Po njima ćemo vam suditi!”
A selefi su govorili: “Srca su posude, a jezici su kutlače.”
Tj. ako je u posudi/šerpi (tj. srcu) dobro, kutlača/kašika (tj. jezik) će izvaditi dobro.
A onaj ko čini i govori zlo, time dokazuje da je u njegovom srcu zlo, to je osnova, osim ako je na to prisiljen ili se sprtljao, učinio lapsus.
Onaj ko poziva na glasanje, u demokratiju, on se nije odrekao širka demokratije i nije musliman, već poziva u širk i Vatru.

Kažeš da bi mene trebalo da prsa bole od brige i žaljenja našeg naroda koji srlja u Vatru. Ahaaa, kad su moja prsa u pitanju, ti znaš da u njima nema brige za “naš narod”? Kako i otkud sad to? I još kažeš da je meni bolesno srce. Kako si to spoznao, ako tvrdiš da ne znamo šta je u čijem srcu?
Reći češ da bolest mog srca prepoznaješ na osnovu mojih riječi i djela? Dakle, znaš šta je u mom srcu i vidiš da je bolesno jer govorim protiv širka, a ne znaš šta je u srcima drugih i ne vidiš da su im srca bolesna iako hvale širk, a govore protiv tewhida! Da te Allah uputi. Amin.

Znači, tvrdiš da bi me prsa trebala boljeti zbog brige prema svom narodu.
Međutim, mene upravo briga za taj narod (naravno, i željenje Allahove nagrade) tjera da u ovolike tančine i detalje prikazujem probleme današnjice, da upoređujem Allahov zakon sa ljudskim zakonima, da objašnjavam i ukazujem na prednost šeri’ata nad tagutskim zakonodavstvom, sve da bi se ljudi spasili.
A oni se neće spasiti dok glasaju, a ljudi sa minbera ih u to glasanje pozivaju!
A onaj imam koji ne poziva, zna da oni biraju zakonodavce mimo Allaha ali to prećutkuje.
Ili imam ni sam ne zna težinu toga pa i sebe i ostale zamantava sporednim i manje važnim stvarima dok ljudi tonu u glibu širka!