PITANJE:
Esselamu alejkum.
Da li zajednicki namaz sa nevjernicima izvodi iz vjere?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam. Ne izvodi.

Naime, postoji mnogo knjiga islamske akide u kojima se spominju djela koja izvode iz islama. NI U JEDNOJ od njih nećeš naći da je autor spomenuo, a kamoli dokaz naveo za tvrdnju da ako klanjaš u saffu pored mušrika, izlaziš iz vjere.

Takodjer, postoji toliko knjiga iz fikha u kojima se spominju stvari koje kvare namaz. NI U JEDNOJ od njih nećeš naći da je autor spomenuo, a kamoli dokaz naveo za tvrdnju da ako klanjaš u saffu pored mušrika, time kvariš namaz (a kamoli svoj islam).

Musliman ne uzima vjeru ni po logici ni po pretpostavkama, pa da onda čeprka po dokazima kako da tu svoju teoriju dokaže i čime da je potkrijepi. Musliman vjeruje i postupa po dokazu.

A jedino što jeste istina je da ako čovjek klanja ZA imamom kafirom (mušrikom), namaz mu nije ispravan i treba ga obnoviti, (učenjaci su dodali i:) znao za kufr imama prije tog svog namaza za njim ili ne znao.
Znači, čovjek može ne znati da je imam kafir, pa klanjati za njim a nakon namaza saznati za njegov kufr, pa je dužan obnoviti taj svoj namaz za njim.
Ili može znati za kufr tog imama, ali iz nekog razloga obavi namaz za njim (ponajprije u strahu od vlasti i sl.), pa će taj namaz obnoviti.
Dakle, sve se svodi samo na to da je namaz obavljen ZA imamom kafirom nevalidan i treba se ponoviti. Namaz je nevalidan, a ne islam! Sve dok musliman tekfiri tog imama, makar i klanjao namaz za njim, može biti griješan, ali nikako nije kafir jer ga tekfiri i svoj namaz za njim smatra neispravnim i vjeruje da je dužan da ga obnovi.

U knjigama fikha nećeš naći spomena da trebaš namaz obaviti ako klanjaš pored mušrika ili ako si ti njemu imam, to je svakako “ispod” stanja klanjanja ZA imamom kafirom/mušrikom.
Dakle, ako musliman klanja ZA imamom kafirom, on je ili opravdan ili griješan, a namaz mu nije ispravan i to je to. Samo ako klanja ZA imamom kafirom.
Ali, ako musliman klanja za imamom muwehhidom, a u saffu je mušrik, ili ako je musliman imam muslimanima i pokojem mušriku, za ta dva stanja niko nije rekao da je muslimanu nevalidan namaz, a kamoli islam!

Ponavljam i kategorično tvrdim: Niko od učenjaka, selefa ni khalefa, nije rekao ni zapisao da musliman treba obnoviti namaz koji je imamio džematu u kome ima mušrika, niti ako klanja za imamom muslimanom a u saffu ima i mušrika, a kamoli da to izvodi iz vjere, niko!

Toliko učenjaka je pisalo o tome šta poništava islam i šta kvari namaz, pa gdje su dokazi za tako besmislenu i neutemeljenu tvrdnju (da je namaz u saffu pored mušrika nevalidan, a kamoli da izvodi iz vjere), gdje su dokazi za to, osim logike i lažne ljubomore?

Odgovorio: Ebu Ahmed.