PITANJE:
Esselamu alejkum.
Moze li sestra da primi sadekatul fitr od brata?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.

Može, svakako.

Nije ispravno ni validno da da roditelj djetetu ili dijete roditelju jer je obaveza međusobno potpomaganje (izdržavanje), kao što nije dozvoljeno da muž da ženi (jer ju je obavezan izdržavati).
Ali je dozvoljeno po “bočnoj” liniji, da sestra da zekat ili sadeqatul-fitr bratu ili brat sestri, ili sestra sestri ili brat bratu, jer oni nisu dužni izdržavati jedni druge.

Čak je (prema jačem i ispravnijem mišljenju) dozvoljeno da žena da mužu, jer ona njega ne treba izdržavati, pa ako ona ima imetka a on je u potrebi (tek tada i tako, ako on spada u neku od kategorija kojima se daje zekat, opisanih u 60. ajetu sure et-Tewbe) dozvoljeno je da zekat ili zekatul-fitr da njemu, svom mužu i tako mu olakša.

Ima učenjaka koji su rekli da nije ispravno da žena da zekat mužu (Ebu Hanife i Malik), ali je veći broj onih koji kažu da je ispravno i validno (Šafi’i i Ahmed, te učenici Ebu Hanife Ebu Jusuf i Muhammed, kao i el-Kurtubi i Ibn Kudame), i njihova argumentacija je jača, tj. da nema nikakvog validnog razloga da to učini neispravnim, naravno AKO muž spada u jednu od osam kategorija kojima se daje zekat.

To važi i za davanje sestre bratu ili brata sestri, uslov je da onaj kome se daje spada u jednu od tih kategorija.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.