UZVIŠENA ZNAMENITOST U VRLINAMA IBN TEJMIJE

Downloadujte prelijepu knjigu ”UZVIŠENA ZNAMENITOST U VRLINAMA IBN TEJMIJJE” istaknutog hadithkog učenjaka imama el-Bezzara. Knjiga koja nam na najljepši način oslikava lik i djelo jednog od najvećih imama ove vjere, bedema ispravne akide ehlis-sunneta wel-džema’ata, Ahmeda ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao.