osnove suneta

Downloadujte knjigu ”USULUS-SUNNE” (Osnove sunneta) imama sunneta Ahmeda ibn Hanbela, Allah mu se smilovao. Kratko i sažeto, ali jasno i koncizno akidetsko djelo (poput sličnih akidetskih djela) koje iznosi osnove vjerovanja jednog muslimana, sa vrijednim komentarima u fusnotama.