PITANJE:
Selam alejkum Ebu Ahmede. Imam jedno pitanje: Zasto su Ebu Bekr i Omer, r.a., ukopani na istom mjestu sa Muhammedom, s.a.v.s., a ima hadis da se samo poslanici ukopavaju na mjestu na kom presele.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Ovo mi smrdi (liči) na neku ši’ijsku šubhu (zabunu) kojom se Ebu Bekr i ‘Umer, radijallahu ‘anhuma, žele okriviti zbog ukopa na tom mjestu, ili se okriviti oni koji su ih tu ukopali, a koje ši’ije svakako tekfire, da Allah sačuva.
Međutim:

PRVO:
Hadith ne kaže “SAMO poslanici…”, već kaže da se poslanici ukopavaju na mjestu gdje umru.
Ako bi ti umro na samom groblju, zar je problem da te neko ukopa na groblju, tu gdje si umro?
Ili živiš u planini gdje u blizini nema ni sela ni groblja, pa te ukopaju tu gdje si umro?
Ili ako si ostavio wasijjet da te ukopaju u tvom dvorištu, pa još umreš u njemu i ukopaju te tu?
Zar će zbog toga neko smatrati da si se ti time “proglasio poslanikom”, jer se, eto, poslanici ukopavaju ondje gdje umru?
Dakle, u hadithu nije rečeno da se poslanici ukopavaju ondje gdje umru da bi se to ograničilo samo na poslanike a zabranilo ostalima, već je to naglašeno da bi se znalo gdje njega (Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem) treba ukopati kada bude umro.
 
DRUGO:
Kakav je problem što su Ebu Bekr i ‘Umer (radijallahu ‘anhuma) ukopani na tom mjestu (pored Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem) i kakve to ima veze sa ukopavanjem ondje gdje neko umre? Ni Ebu Bekr ni ‘Umer nisu umrli tu gdje su ukopani.
Dakle, sve i da hadith znači da NIKO ne smije da se ukopa tu gdje umre (a ne znači!), opet nije problem jer je Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem, ukopan tu gdje je umro, a nakon njega su tu ukopani Ebu Bekr i ‘Umer, a nisu tu umrli. Ne vidim nikakav problem, a ni vezu sa predmetnim hadithom.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed