PITANJE:
Esselamualejkum.
Da li je dozvoljeno muslimanki se udati za covjeka koji ima Bipolarni poremecaj? Dobio ga je u 30. godin, lezao je na psihijatriji, ali ima 10 g. da je dobro jer su mu potrefili odgovarajucu terapiju. Inace klanja, izucava vjeru, uci Kur’an, emotivan je, saburli, inteligentan i pismen, od roditelja specijalista doktora, cuvena porodica travnicka, ateisti, ali od njih nema podrsku niti mu se mijesaju. Vrlo je draga osoba, stabilna, ima 53g., nije se nikad zenio, a jako mu je, kaze, potrebna zena muslimanka, vjernica, pokorna Allahu.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Nema nikakve smetnje da takva osoba sklopi brak, pogotovo kad je iskren i svoj problem saopšti djevojci (ženi) koju prosi.

Moram napomenuti da su islamski učenjaci preporučili (iako nisu obaveznim učinili) sličnost supružnika u statusu, porijeklu, bogatstvu, obrazovanju, ljepoti, starosti,…
Dakle, iako je sasvim dozvoljena ta “nesličnost” (da se djevojka od 17 godina uda za čovjeka od 50 godina, ili da se žena koja ima završena dva fakulteta uda za čovjeka koji je završio samo osnovnu školu, ili da se djevojka iz plemićke i bogate porodice uda za momka iz neugledne i siromašne porodice, iako to jeste dozvoljeno), ipak je preporučeno uzimati od “sebi sličnih”.
Naime, ne možemo “žmuriti” na probleme koji se zaista mogu desiti i dešavaju se kada se vjenčaju dvoje sa različitim statusom, obrazovanjem, porijeklom, starosti, ljepotom, pa u braju često supružnik koji je obrazovan ubrzo “nema zajedničku temu” za razgovor sa svojim supružnikom koji nije obrazovan, djevojka koja je u roditeljskoj kući navikla da jede odabranu i skupu hranu, meso, voće, pije razne sokove,… može lahko naići na nelagodu navikavanja na “siromašniju” trpezu u kući svog muža, ženaa koja je mnogo mlađa ili ljepša od svog muža može uskoro osjetiti nezadovoljstvo pored mnogo starijeg ili manje lijepog muža,…
Tako je i u stanju koje opisuješ.
Djevojci (ženi) je, bez sumnje, dozvoljeno da se uda za čovjeka kakvog si opisala, ali ona mora prije toga da se preispita da li će biti u stanju da se bori sa mogućim problemima do kojih može doći u takvom braku, sa takvom osobom.

Ohrabruje podatak koji spominješ, da je on već deset godina sasvim dobro, a nema sumnje da mu je potrebna supruga.

Dakle, pitala si o dozvoljeni muslimanki da se uda za takvog čovjeka; bez sumnje, dozvoljeno je.

Odgovorio: Ebu Ahmed.