Trijumf vjerovjesničkog monoteizma nad davom šrika i nacionalizma

Downloadujte Ebu Muhammedovu knjigu ”Trijumf vjerovjesnickog monoteizma nad da’wom širka i nacionalizma”, knjigu koja je i jeste upravo ono što njeno ime govori. Rječito, precizno, puno dokaza, ajeta, haditha i fetwi, te zdravorazumskih zaključivanja koje neznalice i protivnike obaraju na koljena. Uz sve to, napominjemo da autor, Allah ga izbavio, na par stranica oko 171. ili 173. zagovara i pokušava da brani pogrešan stav koga se kasnije i sam odrekao i uvidio da je bio u grešci tako vjerujući (vjerujući da se muslimanom u darul-kufru treba smatrati svako od koga čujemo riječi šehadeta, ezana, ikameta, selama, ili mu vidimo namaz, bradu, turban, hidžab, nikab,…). Osim te greške, knjiga je pravi dragulj.