PITANJE:
Selam alejkum, Ebu Ahmede. Mozes li mi odgovoriti na ovo pitanje:
Kakav je propis onoga koji kod kabura Poslanika Muhammeda s.a.v.s. trazi da se zalaze za njega na Sudnjem danu?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Propis onoga koji od nekoga mimo Allaha traži šefa’at (zauzima se) jeste da je on time počinio veliki širk, postao mušrik i izašao iz islama.

Naime, muslimanu je naređeno da samo od Allaha traži šefa’at.

Uzvišeni je rekao:
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
“Ko je taj koji će se kod Njega zauzimati bez dozvole Njegove?” (sura el-Bekare, 255. ajet)

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
“Reci: ‘Allahu pripada sav šefa’at! Njemu pripada vlast na nebesima i na Zemlji, a potom ćete se Njemu vratiti’ ” (sura ez-Zumer, 44. ajet)

Pa ko god ono što pripada samo Allahu traži od nekoga mimo Allaha, time čini širk.

Dodajmo na to i to da se time ovaj obraća mrtvome, a Allah je objavio:
وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ
“A ti ne možeš učiniti da oni u grobovima čuju.” (sura Fatir, 22. ajet)

Dakle, počinilac djela o kome pitaš čini sljedeće:

  • obraća se mrtvome i od njega traži,
  • od čovjeka traži ono što se traži samo od Allaha
  • od čovjeka traži ono što on nije u stanju učiniti,
    a sve spomenuto je širk Uzvišenom Allahu.

Odgovorio: Ebu Ahmed