Tewhid el hakimije pdf knjiga

Downloadujte knjigu ”Tewhid el-Hakimijje”. Knjiga je ustvari nastala sakupljanjem textova različitih autora na temu iz naslova – Allahove jednoće u Hakimijjetu, tj. Njegovog prava da on jedini propisuje ljudima zakone, propise, naredbe i zabrane. On koji ih je stvorio najbolje zna šta ljudima treba i koristi, a šta im donosi štetu. Jedino se Njegov Zakon treba i smije voljeti, prihvatati i slijediti. Na Allahovoj Zemlji – Allahov Zakon.