TEHAKUM KNJIGA PDF

Downloadujte Ebu Muhammedovu knjigu ”Tehakum – Odgovor na šubhu poturenu Ibn Kethiru” koja ruši zabludu koju su neki ”izvukli” iz pogrešno shvaćenih riječi imama Ibn Kethira (Allah mu se smilovao) kojima je on prokomentarisao ajete sure en-Nisa’. Tačnije, knjiga odgovara na zabludu onih koji tvrde da se nevjernički tehakum (parničenje pred tagutom) dešava samo kada postoji mogućnost parničenja pred šeri’atom (ali se čovjek obrati tagutu), a da obraćanje tagutu za presudu u stanju kada nema šeri’atskih sudnica (navodno) nije djelo velikog širka. Potvora na Ibn Kethira, a još prije na Allahov Tewhid.