Superiornost znanja prvih nad znanjem potonjih

Downloadujte knjigu ”SUPERIORNOST (prednost) ZNANJA PRVIH (selefa) NAD ZNANJEM POTONJIH (halefa)” autora hafidha šejha Ibn Redžeba el-Hanbelija, Allah mu se smilovao. Knjiga na predivan način pojašnjava prednost (superiornost) iz naslova, skrećući pažnju da su selefi bili decidniji i precizniji, iako kraći u pojašnjavaju, a što sve proističe iz njihove prednosti u učenosti nad kasnijim generacijama. Također, autor upozorava na pretjerivanje u debatiranju, ulaženju u detalje mes’ela, pa čak i na pretjerivanje u izučavanju arapskog jezika i njegove gramatike, morfologije, sintakse,…