Stav islama o demokratiji pdf knjiga

Downloadujte knjigu ”Stav islama o demokratiji” autora Saliha Kurdija. Inače, ova knjiga je nastala prostim prekucavanjem sadržine jednog lijepog, vrijednog i dokazima potkrijepljenog teksta objavljenog u islamskom časopisu ”Hilal” koji se izdavao i štampao u Beču za vrijeme rata u BiH i nakon njega. Časopis je izdavao ”Visoki Saudijski Komitet za pomoć BiH”. Za časopis su pisali, osim spomenutog Saliha Kurdija, i Muhammed Porča, Husein Ebu Idris i Ebu Muhammed… Časopis je bilo moguće zatražiti i dolazio je poštom na kućnu adresu u gradove Bosne i Sandžaka. U to vrijeme, 1998. je izašao taj lijepi tekst u kome se dokazuje sva odvratnost demokratije, njeno suprotstavljanje temeljima Allahove vjere, te činjenice da onaj ko je demokrata i uključen je u taj proces nije musliman. Međutim, ubrzo su došla neka druga vremena, neki ”novi klinci” i neka ”nova tumačenja” kojim se počelo dokazivati da se demokratijom nešto može (i još islamski opravdano?) korisno ostvariti i postići, pa je ono što je objašnjavano da ruši čovjekov islam odjednom postalo dozvoljeno. Ovih dana je Saudijska Arabija ukinula kaznu bičevanja, šta dalje reći?