Šta čini la ilahe illAllah a šta ga krši pdf knjiga

Downloadujte knjižicu ”ŠTA ČINI ”LA ILAHE ILLALLAH”, A ŠTA GA PONIŠTAVA?”, koja na jednostavan i jasan način predstavlja sve ono što musliman mora da poznaje i prihvati i u to povjeruje da bi njegov šehadet (islam) bio prihvaćen.