PITANJE:
Esselamu alejkum akhi.
Interesuje me nešto da li spada u nacionalizam:
Dođe covjek i priča i dođe do predaka i kaže: “Hej, znaš li ti ko je bio moj pradjed? On je bio od begova”, pa me interesuje da li to smrdi na nacionalizam, jer ja znam da su begovi, age, veziri, titule ljudi u vremenu Osmanlija.
Mene interesuje ovo, jednostavno kako se izgovorilo, kao dičenje s time: “Hej, znaš li ko je bio, npr., Mujo? On je bio beg”, da li to smrdi na nacionalizam?

ODGOVOR:
Es-Selamu ‘alejkum we rahmetullahi we berekatuh.
Smatram da to nije jasno zabranjeno u mjeri kojoj si spomenuo da je rečeno.

Što se tiče prirode samih tih riječi i onoga na šta podsjećaju, one prije liče na hvalisanje svojim porijeklom negoli na nacionalizam, a to su ipak dvije različite stvari.

Prvo (hvalisanje porijeklom) je posebno negativno kad je čovjekovo porijeklo nevjerničko, dakle hvalisanje svojim precima, a drugo je nacionalizam, tj. davanje prednosti naciji nad pripadnošću islamu, da Allah sačuva.
Oboje je jasno zabranjeno.

Međutim, riječi koje si spomenuo, tj. da neko kaže “Moj djed je bio aga, beg, paša, ministar,…” ne moraju nužno biti zabranjene i blaže su nego da je rekao: “Znaš ti ko sam ja? Moj djed je bio…”

Svakoga ko bi rekao da su te riječi jasno zabranjene podsjećam da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, u momentima najveće pometnje (koju Allah opisuje kao veoma teško iskušenje po ashabe, kada su se dali u bijeg) povikivao ashabima: “Ja sam sin ‘AbdulMuttalibov!”
Naime, Bera’ ibn Azib, radijallahu anhu, kaže: “A što se tiče Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, on nikuda nije pobjegao! Vidio sam ga kako jaše na svojoj bijeloj mazgi i povikuje: “Ja sam vjerovjesnik, ja nisam lažov, ja sam potomak ‘Abdulmuttalibov!’” (hadith biježe imami Buhari, br. 2864 i Muslim, br. 1776).
Dakle, svako ko bi kategorično rekao da je svako spominjanje svog porijekla ili svog naroda jasni haram, time bi i nesvjesno optužio Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem, za taj haram, da Allah sačuva. Jer, napominjem da je njegov djed ‘AbdulMuttalib živio i umro kao mušrik.

Dakle, nije svako spominjanje predaka po dobru – haram. Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem, se pohvalio time da je potomak ‘AbdulMuttaliba, ciljajući na njegovu iskrenost, karakter i ugled među Arapima.
Tako nije haram spomenuti svog pretka po njegovoj darežljivosti, junaštvu, karakteru, ispunjavanju zadate riječi, učenosti (edukaciji), a haram je samo spomen njihovog nevjerstva po dobru ili davanje prednosti svom pretku kafiru nad svojim bratom muslimanom.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.