PITANJE:
EsSelamu ‘alejke
Pitanje: Zašto zemlja upada, “potanja” u mezar ma koliko je dodali? Urađeni su i nišani i okolica, ali zemlja i dalje potanja. Da li to ima neke veze sa vjerske strane i stanjem umrlog ili je nešto drugo u pitanju? Allah Vam dao svaki khair.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Ne znam da je išta rečeno i prenešeno u vezi toga, tj. da u tekstovima ima neko objašnjenje vezano za to. Kazem da JA ne znam, što nikako ne isključuje mogućnost da postoji neki tekst za koji ja nisam čuo, mada ne vjerujem; ne jer ja toliko znam pa teško da mi je to promaklo, ne dao Allah, već jer je to tema smrti, kabura, berzekha,… tema o kojoj ima ograničen broj sahih predaja, desetak recimo, i sve su poznate, pa bi to, da postoji, došlo do nas…

Mislim da se to mora objasniti prirodnim faktorima, a to je:
Zemlja se sleže barem iz dva razloga:

Prvo, jer je zemlja, kada se iskopa, rastresita, sitna, razbacana i zauzima veći volumen (zapreminu), a prolaskom vremena, padanjem kiše, promjenama temperature, ona se stješnjava, sleže, zbija. Ovo je zaista tako.

Drugo, iznad mejta se stave tahte (daske) koje ostave značajan prostor zemlje van kabura. Dakle, ako je iskopan (sad ću možda lupiti oko količine) 1.5 m3 (kubik i po) zemlje, u kabur je vraćeno 1.2 m3, a vani je ostalo 0.3 m3, tačnije ne vani, već stavljeno najčešće nad kabur kao brdo. Dakle, taj višak je zbog 3 stvari:
1) rastresitosti zemlje,
2) mjesta koje je zauzelo samo tijelo umrloga (umjesto zemlje koja je bila na njegovom mjestu),
3) mjesta koje je zauzeo vazduh iznad i oko tijela umrlog, a ispod tahti, jer se tahte spuste ukoso i dosta je prostora ispod njih, a oko mejta ostane vazduha, koje bi popunila zemlja kada tahti ne bi bilo i kada bi se zemlja bacala direktno na tijelo.
Ono prvo, slijeganjem zemlje, ona se spušta.
Drugo, raspadanjem tijela umrlog stvara se novi prostor za zbijanje, spuštanje zemlje.
Treće, raspadanjem dasaka (tahti), stvara se dodatni prostor za zemlju, jer se daske raspadnu, pa zemlja prodre i ispod njih na samo tijelo umrlog ili ono što je od njega preostalo.

Ovi faktori su, smatram, dovoljni da objasne fenomen koji spominješ.
A ako oni nisu dovoljni, onda možda postoji još i neki faktor (uzrok), a koji meni nije poznat, ali da se opet sve završi na “opipljivom”, ovosvjetskom i objašnjivom, jer zaista mislim da ne postoji nikakvo objašnjenje vezano za berzekh, akhiret, onaj svijet, kaznu, a da je to došlo u ajetu, hadithu ili riječima ashaba.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.