PITANJE:
Ima li razlike izmedju rijeci HUMEZE i LUMEZE?

ODGOVOR:
Razlika između pojmova (značenja riječi) هُمَزَة “humeze“ i لُمَزَة “lumeze“ je slična razlici između nekih drugih “parova“ pojmova u arapskom jeziku.

Primjer toga imamo u paru islam-iman, gdje ima nekoliko objašnjenja.
Možda najbolje jeste objašnjenje da je islam nešto šire, općenitije i lakše ostvarivo, a da je iman nešto uže, specifičnije i teže ostvarivo, pa svaki musliman nije ujedno nužno i mu’min, a svaki mu’min je samim tim i musliman.
Međutim, i pored toga ima još nekoliko objašnjenja koja se ne bi smjela odbaciti, a od njih je i to da je islam nešto što je spoljašnje a iman unutrašnje (pa zato u ruknove islama spadaju vidljive stvari poput namaza, posta, zekata i hadždža, a u ruknove islama spadaju nevidljive stvari poput vjerovanja u Allaha, meleke, Knjige, poslanike itd.
Postoji čak i mišljenje da su islam i iman sinonimi, tj. da znače jedno te isto, međutim to mišljenje se najbolje ispravlja stavom većine učenjaka da to jesu sinonimi ali samo kada se spominju odvojeno, tj. kad se na jednom mjestu (u nekom tekstu) spomene islam, on znači isto što i iman i obrnuto, međutim kada se na istom mjestu (u istom tekstu) spomenu islam i iman, onda islam znači ono generalnije, a iman nešto uže i specifičnije.

Slično je i sa “parom pojmova“ kufr-širk, gdje također ima nekoliko objašnjenja.
Možda najispravnije je objašnjenje da je širk činjenje nekoga drugog Allahu ravnim (činjenje ‘ibadeta nekome mimo Allaha ili uz ‘ibadet Njemu), a da je kufr svako nevjerstvo mimo toga (sumnja, poricanje, ismijavanje,…).
Međutim, i pored toga ćemo naići na mišljenje da su to sinonimi, tj. da je svaki širk ujedno i kufr i obrnuto, kao i neka druga objašnjenja razlike između ova dva pojma.

Slično je i sa parom miskin-fakir.
Postoji poznato mišljenje da je miskin (mn. mesakin) onaj siromah koji i pored svog slabog imovinskog stanja ipak ima neke najosnovnije potrebe (ima hrane bar za taj dan ili za jedan dan unaprijed), a da je fakir (mn. fukara’) siromah koji nema ni koliko prethodno opisani, tj. koji nema sredstava, novca, hrane ni za sljedeći obrok, odjeće mimo one na sebi i sl.
Međutim, u knjigama tefsira ćemo naći mišljenje da je njihovo stanje obrnuto, tj. da je miskin siromašniji od fakira.

Takav je slučaj i sa pojmovima za koje pitaš, humeze(h) i lumeze(h), a koji su izvedenice imenica “hemz“ i “lemz“.
U tefsirima ćemo naći mišljenja mnogih učenjaka selefa, kao i kasnijih učenjaka arapskog jezika kako na različite načine definišu ova dva pojma.
Od toga je objašnjenje da su ova dva pojma sinonimi, da znače jedno te isto.
Od toga je i mišljenje da “humeze“ znači: onaj koji jede meso ljudi (ogovara ih), a da je “lumeze“ onaj koji ih otvoreno, besomučno napada.
Od toga je i mišljenje da je “humeze“ onaj koji ljude vrijeđa u njihovom odsustvu (ogovara), a da je “lumeze“ onaj koji ljude napada “u lice“, tj. u njihovom prisustvu.
Od toga je i mišljenje da je “humeze“ klevetnik (potvarač), a “lumeze“ onaj koji gibeti (ogovara).
Od toga je i objašnjenje da je “humeze“ onaj koji ljude uznemirava svojih govorom, a “lumeze“ onaj koji im šteti svojim djelima (postupcima) i još neka slična objašnjenja i tumačenja.

Što se prijevoda ovih riječi u prijevodima Kur’ana na naš jezik, i Korkut i Mlivo i Mehanović su “humeze“ preveli kao “klevetnik“, a “lumeze“ kao “podrugljivac“.

Sve u svemu, radi se o međusobno vrlo sličnim osobinama, groznim, ogavnim i prezrenim, jednim od najlošijih osobinama ljudskog karaktera, mrskih Allahu i mrskih (normalnim) ljudima.

Molim Allaha da nas sačuva ovih i SVIH sličnih osobina. Amin.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.