PITANJE:
Musliman je oženjen sa dvije žene. Sa prvom ima četvoro djece, a sa drugom još ne.
Da li je ispravan zahtjev prve žene koja traži da on ne provodi dan tamo, dan tamo, nego da jedan dan provodi sa djecom koja su malo zapostavljena u odgoju.

ODGOVOR:
PRVO: Propis raspodjele vremena provedenog sa ženama ne zavisi od djece koju čovjek ima sa određenom ženom niti od njihovog broja. Da je tako, onda bi kod one sa kojom ima djece boravio dva ili tri dana, a kod one sa kojom nema djece samo dan, ali nije tako već to treba biti ravnomjerno.

DRUGO: Prilikom raspodjele vremena provedenog sa ženama ključna stvar je raspodjela noći a ne dana. Da, bolje je da svih 24 h muž provede sa jednom ženom, pa 24 h sa drugom, ali Allah zna da je uloga muškarca (muža) da radi i stiče imetak da bi tako obezbijedio hranu i ostale potrepštine onima koji su mu povjereni, pa danju uglavnom radi, nekad 8, a nekad i 12 i više sati, pa je zato presudna i ključna podjela noći.

TREĆE: Ta pravedna raspodjela vremena povedenog sa ženama je jedan od pokazatelja njegove pravednosti prema njima, ali je i ona nekada uslovljena. Ako, npr., čovjek jednu ženu ima u Sarajevu, a drugu u Mostaru, nije za očekivati da će biti jednu noć kod jedne a drugu kod druge, već da možda jednu sedmicu bude tamo, a sedmicu ovamo (što je i dalje raspodjela “na ravne časti”). Međutim, ako je on poslom vezan za Sarajevo, poslom na kome obezbjeđuje sve što je potrebno objema porodicama, žena koja živi u Mostaru će se morati zadovoljiti da on kod nje bude samo preko vikenda, a da pet radnih dana bude u Sarajevu. Ako se pritom boji da njoj time čini nepravdu, muž se mora potruditi da je doseli u Sarajevo (posebno ako to ne stvara nove nepodnošljive troškove, tj. ako za nju već plaća kiriju u Mostaru, iznajmiće joj stan u Sarajevu). U suprotnom, ni takva podjela njegovog vremena provedenog sa ženama (5 dana tamo, a samo 2 dana ovamo) neće se smatrati nepravednom, jer je uslovljena poslom.

ČETVRTO: Ako sa jednom ženom nema djece, a sa drugom ima djecu kojoj je potrebna njegova pažnja, odgoj, savjetovanje, nadzor u ovim teškim vremenima, svakako da tome treba posvetiti posebno vrijeme, ali opet ne na štetu boravka sa ženom sa kojom nema djece.
A) To se može učiniti tako što će dijete kome treba pomoć u učenju, savjetovanje, prosto igranje sa njim, dovesti kod žene sa kojom nema djece, da potreba boravka sa djecom ne bude razlog ili čak namjerni izgovor da se vrijeme koje treba provesti kod jedne, provodi kod druge (majke te djece). Dakle, djeci se može posvetiti u kući žene sa kojom nema djece.
B) Ili, svojoj djeci može biti “na usluzi” na neutralnom terenu, a ne u kući jedne od žena. Dakle, ostati sa sinom nakon namaza u mesdžidu, savjetovati ga, preslušavati ga učenje Kur’ana, družiti se sa njim, ili izaći u prirodu bez njihove majke, jer to nije dan u kome treba biti sa njom. Sa njom može izlaziti u danima predviđenim za boravak kod nje, a kada je dan za ženu sa kojom nema djece, dosta je što to vrijeme provodi sa djecom, ne mora i sa njihovom majkom (u danu koji nije “njen”), jer će to razviti shvatljivu ljubomoru kod druge žene.
C) Ako je teško izvodljivo A i B, ako bi zaista sa djecom morao provesti određeno vrijeme u kući njihovoj i njihove majke, a u danu koji je predviđen da bude kod druge žene (možda ih treba savjetovati u prisustvu majke, da joj budu poslušniji), i to je prihvatljivo, jer se i dalje radi o danu, a ne noći. U tom slučaju, ako ih ne može savjetovati u kući žene čiji je dan, niti na neutralnom terenu van kuća, može sa njima boraviti i u kući njihove majke, ali da se trudi da noć ipak provede kod one žene čiji je red, a svakako da djecu ne mora odgajati noću.
Inače, noć u šeri’atu počinje akšamom (Allah je objavio u ajetima o postu: وَ أَتِمُّ الصِّيَامَ إلَى اللَّيلِ, “i upotpunite post do noći”, a znamo da se posti do akšama, pa je noć nastup akšama).
Međutim, u bračnim propisima se noću smatra jacija, nakon koje je pokuđeno sijeliti, biti budan (osim u izuzetnim situacijama).

Dakle, koliko god da je zaista zauzet brigom o svojoj djeci, njihovim savjetovanjem u ovim teškim vremenima po očuvanje porodice, muž bi nakon jacije-namaza morao biti kod žene kod koje je predviđeno i dogovoreno da provede tu noć.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.