PITANJE:
EsSelamu alejkum.
Posao sadrži obračunavanje plata. Država u kojoj sam svakome odbija od plate (umanjuje platu za) vrijednost taksi i doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Ako je poslovanje firme dozvoljeno, da li je onda dozvoljeno raditi kao računovođa pod spomenutim okolnostima?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Nema sumnje da je plaćanje osiguranja (životnog, zdravstvenog, imovinskog) zabranjeno.

Međutim, također je istina da smo svi mi uhvaćeni u klopku života u današnjim društvima i svi smo u daruri (prinudi) pa plaćamo osiguranje za auto, penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje i sl.
Toliko nam je to stanje nametnuto da, nažalost, rijetko ko uopšte vidi problem u tome, a neki muslimani možda ji ne znaju za zabranjenost toga.

Da je u pitanju obračunavanje stope kamate, propis bi bio drukčiji (bilo bi jasno zabranjeno raditi na tom poslu), jer je zabrana kamate na još većem nivou, a države nisu nametnule obavezu uračunavanja kamate (nije jasna darura), te bi onaj ko to čini bio griješan.

A u stanju u kojem smo, kad praktično nije moguće poslovati, upravljati firmom niti upošljavati radnike i plaćati ih osim putem bankovskih transakcija, u stanju u kom država nameće i obavezuje da vlasnik biznisa mora da za svakog upošljenika plaća doprinose (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje), inša’Allah da u tom stanju darure nema grijeha ni vlasnik biznisa, ni onaj ko radi i prima platu sa odbijenim osiguranjem, pa ni onaj ko te plate obračunava. Ponavljam, sve zbog stanja darure, a u skladu sa poznatim šeri’atskim pravilom “الضرورات تبيح المحظورات” (prinuda dozvoljava zabranjene stvari).
Nedosljedno je reći da je računovođi to haram, a odvojiti vlasnika posla i sve upošljenike i njih opravdati darurom.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.