Putovanje ka Allahu pdf knjiga

Downloadujte knjigu ”Putovanje ka Allahu”. Prelijepo djelo imama sunneta Ibn Redžeba el-Hanbelija (Allah mu se smilovao), motivaciono, podsticajno, puno savjeta koji mekšaju okorjela srca. Za svakoga ko se želi vratiti svome Gospodaru, ali i za svakoga ko se želi preispitati i obnoviti svoj odnos prema Njemu.