Propisi koji se odnose na žene vjernice

Downloadujte knjigu ”PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ŽENE VJERNICE”, veoma korisnu knjigu na uvijek aktuelnu temu, autora Saliha el-Fewzana, Allah popravio njegovo stanje. Knjiga obrađuje sve važne propise koji se tiču žena i najprije njihovog ‘ibadeta, pa tako detaljno objašnjava propise tahareta (postizanja čistoće potrebne za izvršavanje ‘ibadeta), namaza, posta, hadždža, propise hajdha, nifasa i istihadhe, propise putovanja, pokrivanja i sl…