PITANJE:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu brate.
Imam jedno pitanje: Propis rada kao zaštitar na rezidenciji Saudijske Arabije?
Da li je taj posao halal ili ne?
Osobe koje tu borave su ambasador i njegova porodica. Zadatak zaštitara jeste zaštititi njih i imetak objekta ukoliko bi došlo do napada i tome slično, s tim da taj ambasador ima dodatnog čovjeka koji bude a njim kad ide na posao, večere, šetnju Itd. Halali na zahmetu, Allah ti dobro dao.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.

Osnova je da je taj posao zabranjeno raditi, posebno jer se ne tiče samo neke papirologije, već odbrane života pojedinaca koji su politički utjecajni, dakle odbrane života demokrata koje je postavio direktno tagut, predsjednik ili premijer, ili u slučaju kraljevine, odbrane života poslušnika rezima koje je postavio kralj ili princ prijestolonasljednik.

Da je u pitanju napad na mušrika nasred ulice, a ti se tu nađeš i skočiš da ga fizički zaštitiš jer ti je on rođak ili komšija, to i nije tako sporno, ali se ovdje radi o zaštiti nekoga na koga se može izvršiti napad upravo zbog njegove političke karijere, a koja je haram i kufr. Uz to, treba se fizički obezbjeđivati, dakle svojim tijelom braniti imetak ambasade…

Tako je jedan od razloga zašto je haram i kufr biti policajac ili vojnik u kafirskoj državi i taj što čovjek oružjem brani (ili je postavljen da bude pripravan da oružjem brani) taguta, njegov zakon, njegovo državno uređenje, a koje je kufr.
Ovo je sasvim blisko i slično tome. Pa kao i policajac ili vojnik, tako i fizičko obezbjeđenje (zaštitar, tjelohranitelj, kako god se zvao) svojim oružjem, tijelom, zdravljem i životom treba da brani taguta ili njegovog postavljenika.

Pa i ako bi neko za sebe rekao da on tu radi samo jer je mir, samo dok je mir i nema napada, a da bi se prve prilike kad “zagusti” sklonio, da ne bi ginuo za taguta, ipak je posao i tada zabranjen, jer je to mjesto predviđeno za to i opis posla i zaduženja je takav.

Ako bi čovjek taj posao volio i sa uvjerenjem i zadovoljstvom bio spreman da fizički, svojim životom brani ambasadora i slične, on bi bio i kafir, a ako bi samo tu bio mrzeći ljude koje čuva, spreman da se skloni čim “zagusti”, tada bi, inša’Allah, bio sačuvan kufra (makar ga neko i protekfirio), ali se ne bi sačuvao grijeha.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.