PITANJE:
Esselamu Alejkum we rahmetullahi we barekatuhu..
Imam pitanje vezano za Zem Zem vodu. Da li je haram / zabranjeno trgovati s tom vodom. Da sad ja kupim i preprodam… Da vas Allah nagradi amin.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Osnovni propis je da vodu nije dozvoljeno prodavati sve dok je ona u izvoru ili toku (potok).

Ali ako je neko sakupi, sipa i stavi u posudu, na primjer, onda je može prodavati i nema razlike u mišljenjima među učenjacima.
Taj propis je isti za svaku vrstu vode, bila ona iz potoka, rijeke, jezera,… pa i za vodu Zem-Zem.

Ibn Qudame (Allah mu se smilovao) je rekao u “El-Mugni”, 4. tom, 215. str.:
“U pogledu onoga što neko sakupi u svoj sud za vodu, on time stiće vlasništvo nad njom i ima pravo da je proda i po tom pitanju nema razilaženja među učenjacima. …Zasnovano na tome, u nekim predjelima je postao običaj prodavanje vode u sudovima, bez ičijeg prigovora tome, i niko nema prava da iz njih pije, uzima abdest ili uzme nešto od nje (vode iz tih sudova) bez dozvole njenog vlasnika. Isto važi i ako čovjek dođe do svog bunara ili javnog bunara i izvuče vodu u kofi ili bilo kojim drugim sredstvom; štagod vode izvadi postaje njegovo vlasništvo i to može prodati, jer je to postalo njegovo vlasništvo sakupljanjem (sipanjem) u njegovu posudu. Ahmed je rekao: ‘Zabranjeno je prodati vodu koja je i dalje u bunaru i vodu koja i dalje teče u bujici (potoku), ali je dozvoljeno prodati sam bunar ili izvor, a onaj koji ga kupi ima najviše prava na njegovu vodu’.”

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.