PITANJE:
Selam alejkum. Imam pitanje. Ja sam muslimanka, a otac mi je bio nevjernik i kao takav je preselio. Sad je vrijeme da mu se napravi spomenik. Da li je meni kao muslimanki zabranjeno da mu napravim mu spomenik s obzirom da je bio kafir i da spomenik treba biti ateisticki?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Nije ti dozvoljeno to učiniti.
Zabrana je jasna pa makar ti otac umro i kao musliman i makar u pitanju bilo muslimansko groblje i islamska “atmosfera” (“nišan”, tj. spomenik koji ljudi smatraju islamskim), harfovi, Fatiha, dova,… I tada bi ti to bilo zabranjeno učiniti jer je u hadithima došla zabrana gradnje nad kaburovima, a Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je poslao ‘Alija i rekao mu:
لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ
“Ne ostavi kipa a da ga ne razbiješ, ni uzdignut kabur a da ga ne poravnaš”. (hadith bilježi imam Muslim).
U jednom riwajetu je došao i dodatak: “…ni sliku a da je ne zamažeš”.

Naravno, mi danas nemamo snage ni mogućnosti ni lomiti kipove a kamoli poravnavati kaburove i zamazivati slike (naravno, cilja se na slike koje je zabranjeno slikati, slike onoga što ima dušu, slike živih bića).

Međutim, to što ne možemo rušiti turbeta i poravnavati uzdignute grobove nikako ne znači da u tome smijemo učestvovati.
Tako nam je zabranjeno ikome (umro kao vjernik ili kao nevjernik, bio ukopan na “muslimanskom” ili nevjerničkom groblju) podići spomenik, to finansirati ili se time baviti, to za posao imati i od takve zarade živjeti.

Zabrana je još jasnija i jača kada je je u pitanju spomenik nad grobom nevjernika koji se nije ni pripisivao islamu. Tada je u pitanju groblje kršćana, Jevreja, ateista ili dr., umjesto Fatihe i dove su tu obilježja kršćanstva (krst i sl.) ili druge vjere ili ateizma.

Dakle, nema sumnje u zabranjenost tog djela.

Odgovorio: Ebu Ahmed.