PITANJE:
Esselamu alejk.
Da li placanje saobracajne kazne predstavlja kufr jer neki kazu da time prihvatas presudu taguta?

ODGOVOR:
We ‘alejkes-Selam.

Plaćanje saobraćajne ili bilo koje druge kazne ne izvodi iz vjere, nije ni kufr ni širk niti predstavlja prihvatanje ni poštovanje zakona mimo Allahovog zakona.

Svakako da priznavanje, prihvatanje, poštovanje… nevjerničkih zakona izvodi iz islama.
Međutim, u postupanju po tim zakonima u stanju darure nema nikakvog jasnog prihvatanja, prihvatanja ni poštovanja tih zakona i presuda.

Čovjek je danas jednostavno natjeran, prinuđen, ucijenjen da te kazne mora plaćati ili mu je tagut pripremio sljedeći, još neprijatniji scenario: da ga (ako ne plati kaznu) hapsi i odvodi na robiju gdje će otežano moći da klanjaju namaz, gdje će biti ponižavani i od strane čuvara i ostalih zatvorenika i slušati psovke, muziku i razvrat.

Tako plaćanje kazne nije nikakvo poštovanje tog zakona već prosto čuvanje sebe od daljih težih posljedica, iskušenja i procesuiranja.

Tako ni vezivanje pojasa musliman ne čini jer poštuje zakon koji to naređuje i zbog nevezivanja pojasa kažnjava, već ga musliman vezuje samo da bi se zaštitio u slučaju udesa a i da ga ne bi kaznili taguti ako ga ne veže.

Tako je i sa stajanjem na crveno svjetlo na semaforu; musliman na njemu staje ne jer uvažava tagutski propis obaveze stajanja na tom mjestu, već on staje da bi se zaštitio moguće nezgode, povrede i sl. (koju bi zadobio ako prođe na crveno a iz suprotnog pravca jure automobili) ili da ga taguti ne bi kaznili jer je prošao na crveno.

Međutim, ako bi neko vezao pojas ili stao na crveno svjetlo na semaforu jer zaista uvažava taguta i želi da “ispoštuje” njegovo naređivanje i zabranjivanje, on bi tom namjerom i vjerovanjem počinio nevjerstvo u Jedinog Istinskog Zakonodavca, Uzvišenog Allaha.
Mada, smatram da čak ni najžešći kafiri ne vezuju pojas niti staju na crveno svjetlo na semaforu iz ljubavi ni poštovanja prema tagutu, već samo da se zaštite, nesreće ili taguta (kazni).
Tome svjedoči onaj poznati povik taguta-policajaca kad jure za nekim i uz uperivanje oružja ka njemu povikuju: “Stani, u ime zakona!” Pa iako ga obavezuju da stane “u ime zakona” (da Allah sačuva), oni ipak uperuju oružje prema njemu, jer znaju da rijetko ko poštuje zakon i da će stati “u ime njega”, pa ga moraju na to prisiliti snagom oružja.

Odgovorio: Ebu Ahmed.