PITANJE:
Esselamu alejkum we rahmetullah.
Zanima me kakav je islamski stav i propis o radu u drzavnim institucijama, konkretno policiji (obicnoj i sudskoj).
Allah te nagradio, amin.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.

Posao pri sudu, policiji i vojsci je zabranjen i teško da može izaći iz okvira kufra, nevjerstva u Allaha Uzvišenog.
Ako neki vid i oblik rada za tu službu i nije nevjerstvo (posao čistačice, kurira i slično), on nikako ne može biti dozvoljen (tj. jasno je haram).

Nije potrebno detaljno objašnjavati uzroke zabranjenosti svih poslova vezanih za sud, policiju i vojsku tagutske, nevjerničke države.
Posao pri spomenutim institucijama se umnogome razlikuje od posla pri nekim drugim državnim institucijama i onaj ko ne umije ili neće da uvidi i napravi razliku između toga ili nije razuman ili nije pravedan.
Naime, posao u zdravstvu, školstvu, pošti, elektrodistribuciji, vodovodu i kanalizaciji, gradskoj čistoći i sl. može biti dozvoljen, nekada i zabranjen, ali nijedan od tih poslova ne može izvoditi iz islama, jer nema ništa konkretnog direktno sa zakonom taguta, propagiranjem i pomaganjem tog zakona, nametanja njega, odbrane njega ili nošenja oružja radi njegovog branjenja, a prethodno zaklinjanja ili obavezivanja na njegovo oružano branjenje.
Dakle, ni bolničar i doktor, nastavnik i učitelj, šumar (lugar), poštar i šalterski radnik, električar i inkasant, vodoinstalater i čistač (radnik gradske čistoće) nemaju ništa sa zakonom i oružjem, sa pomaganjem taguta i njegovog zakona.
Oni koji kažu da su i spomenuti poslovi haram, a za neke ekstreme možda i kufr, samo zato što svi prethodno spomenuti upošljenici rade pod nekim ministarstvom, a ministarstvo je dio vlade države, to nije ispravna analogija, jer ti ekstremi onda moraju da oharame (ili kufrom ocijene) posao svakog frizera, mesara, i sl. koji svi moraju imati na zidu (ili bar u fioci) dozvolu za rad (licencu) sa državnim grbom, a koju im izdaje isto to (ili neko drugo) ministarstvo koje je pod vladom države.
Dakle, spomenuta zanimanja (iako posredno imaju veze sa ministarstvom zdravlja, prosvjete, šumarstva, prometa ili energetike) nemaju ništa direktno sa kufrom zakona i pomaganjem njega.
Ti poslovi nekada mogu biti sumnjivi ili zabranjeni ako u njima ima slušanja muzike, miješanja muškaraca i žena, kamate, alkohola i sl., ali nemaju jasnu vezu sa kufrom, pa su, ponavljam, ili halal, ili sumnjivi, ili haram, ali ne i kufr.

S druge strane, svaki posao vezan za sud, policiju i vojsku nevjerničke države jeste ili haram ili kufr.
Kufr ne mora biti posao čistačice, nekog blagajnika, kurira i sl., ali je svakako zabranjen (haram), a posao samog policajca (sudskog, graničnog, saobraćajnog, kriminalnog,…) je kufr i izvodi iz vjere islama, jer policajac radi na ČUVANJU tog nevjerničkog zakona, on je njegova oružana snaga i garancija.
Policajac nosi oružje da bi ga upotrijebio za odbranu interesa tog zakona, te vlasti i njenih interesa.
Isti je slučaj sa svakim upošljenikom vojske čiji je posao vezan za oružje i čuvanje i odbranu zakona i države, gdje izuzeta može biti čistačica i kuharica, ali je posao vojnika, snabdijevača oružjem, oficira, svih vrsta i uloga, svakako kufr (nevjerstvo).
Kako da ostane musliman onaj ko na čelu i ramenu nosi simbole kufra (grb i zastavu), a o ramenu ili oko pasa nosi oružje da bi bio spreman da brani državu i njen zakon (pa makar i govorio da bi on u slučaju rata ili napada skinuo uniformu i napustio posao, jer se samim stupanjem u službu obavezao i potpisao da im bude na usluzi, a možda se na to i zakleo) i sve vrijeme je broj više na njihovom spisku pomagača?

Allah je objavio: 
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
“Oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu, a ONI KOJI NE VJERUJU BORE SE NA PUTU TAGUTA…”

Komentatori ovoga ajeta kažu da je Allah time razjasnio da se na putu taguta ne bori niko osim nevjernik.
Zar već to nije dovoljno, samo po sebi?

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.