PITANJE:
Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.
Zanima me kakav je islamski stav po pitanju ljubljenja ruku starijim osobama, roditeljima, alimima i slično radi iskazivanja poštovanja prema njima.
Sličan primjer imamo kod Turaka, kojima običaji i tradicija nalažu ljubljenje ruke, a potom stavljanje iste na čelo.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Što se tiče propisa ljubljenja ruke kao čina poštovanja, većina učenjaka smatra da je to ili halal ili mekruh, ali da nije haram, posebno ako je takva tradicija i navika. Tj. ako se to ponekad učini u nekim prilikama, u tome nema ništa loše ako se to učini učenjaku, pravednom vladaru, majci, ocu, djecu i slično. U tome nema ništa loše, ali ako se to radi redovno onda je to mekruh.

Neki od učenjaka to smatraju haramom ako se to uobičajeno radi i postane navika, skoro pa obaveza i norma pri svakom susretu.
Ali ako se to radi povremeno onda nema ništa loše u tome jer se od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prenosi da su mu neki od ashaba ljubili ruke i noge. Dakle, ta stvar nije problematična ako se ponekad učini, ali ako to postane uobičajena praksa i norma i uvijek se radi, onda je to mekruh ili haram.

A i tu treba dodati da iako onaj koji to ponekad učini (iz uvažavanja prema onome kome ljubi ruku) nije griješan, onaj kome se ruka ljubi itekako može biti griješan ako voli da mu se to čini, ako to priželjkuje i ako mu je nelagodno ako mu se to ne učini.
Dakle, poljubiti učenom ruku ili glavu ili ustati gostu ili roditelju da ga ugostiš nije grijeh, ali se onaj kome se ljubi ruka ili glava ili mu se ustaje mora toga čuvati, to ne voljeti.

Što se tiče propisa stavljanja svog čela na nečiju ruku kao vrste sedžde na njegovoj ruci, to je haram vrsta sedžde i učenjaci je nazivaju manjom sedždom i to nije dozvoljeno.

Što se tiče naklanjanja (pregibanja), to nije dozvoljeno. Ako je u pitanju pokret kao ruku’ (pregibanje u namazu), to nije dozvoljeno, jer je ruku’ ‘ibadet i nije ga dozvoljeno usmjeriti nikome osim Allaha.
Neki učenjaci su rekli da ako to pregibanje nije učinjeno kao čin uvažavanja već je čovjek učinio naklon jer je nizak, a onaj sa kojim se pozdravlja je visok, pa se čovjek naginje naprijed da se rukuje s njim. Dakle, ne zbog poštovanja već da se pozdravi ako je nizak ili je paralizovan, onda u tome nema ništa loše.
Ali, ako se nakloni ili nagne naprijed iz poštovanja prema njemu, to nije dozvoljeno, a postoji i bojazan da bi to mogao biti širk ako je namjera da se time pokaže poštovanje i čast.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.