PITANJE:
Znamo da je spavanje na stomaku zabranjeno, ali pitam u vezi djeteta koje kad spava na stomaku spava mirno dva ili tri sata, a kada spava u drugom polozaju, probudi se nakon pola sata. Da li ima razlike izmedju djeteta i odrasle osobe?

ODGOVOR:

PRVO: Sama zabrana spavanja na stomaku nije jasna i kategorična.
Naime, dva haditha koja to zabranjuju (u jednome da Allah ne voli takvo ležanje/spavanje, a u drugom da je to položaj džehennemlija), ta dva haditha koji se prenose od pet različitih ashaba, oba ta haditha su slaba, jedino su ih neki učenjaci “uzdigli” na stepen hasen li ghajrih (dobar zbog drugog haditha tog značenja). Međutim, skupini učenjaka koji su ga “uzdigli” na stepen hasena je prigovoreno i vrlo je upitno i inša’Allah da je jače mišljenje da su ti hadithi i dalje da’if (slabi).
A kako je poznato, po da’if hadithu se ne postupa i iz njega se ne uzimaju ni vjerske istine ni fikhski propisi.

DRUGO: Neki islamski učenjaci ili da’ije u skorije vrijeme su prenijeli da su naučnici na Zapadu utvrdili da je spavanje na stomaku štetno po zdravlje i da šteti kako plućima, tako i kičmi, te da je ta šteta (vrsta deformacije kičme) dokazana upravo na djeci koja spavaju na stomaku (prsima).
Ono sto je meni u tome sporno jesu dvije stvari: vjerodostojnost te informacije (da je Zapadna nauka to utvrdila), kao i to što učenjaci koji to prenose na tu informaciji nadovezuju priču o islamskoj “zabrani” takvog spavanja, ne bi li time dokazali da je to štetno, a da je islam na to davno, još i prije nauke, ukazao.
Dakle, ne znam ni da li je uopšte nauka to utvrdila (štetu takvog spavanja po zdravlje), niti je pouzdano to islamski zabranjeno.

TREĆE: Ako bi se potvrdilo da je nauka zaista utvrdila štetnost takvog spavanja, te da to nije neka privremena teorija koja se ospori nakon par godina, već trajna naučna aksioma, u tom slučaju ja želim da vjerujem u ispravnost haditha o zabrani toga, pa iako se smatra da je njihova vjerodostojnost sporna, i to zbog poznatih riječi selefa da nema koristi koju nam Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nije narednio ili nas na nju uputio, te da nema štete od koje nas nije odvratio ili na nju upozorio.
Tada bi bilo moguće da riječi o zabrani takvog spavanja usitinu jesu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, ali da su zbog opravdano strogih kriterijuma hadithkih ucenjaka osporene ili su predaje ocijenje slabim zbog prisustva nekog nedovoljno pouzdanog prenosioca.

Kao zaključak o propisu:
Dokazi više govore u prilog stavu da takvo spavanje nije zabranjeno. Pored toga, postoji vijest (samo teorija ili činjenica) da je takvo spavanje štetno po zdravlje.

ČETVRTO: Sve i da se hadithi koji to zabranjuju mogu prihvatiti i na osnovu njih se spavanje na stomaku zabraniti, ta zabrana se striktno ne bi odnosila na dijete, jer dijete nije mukellef i nije mu naređeno ni zabranjeno (osim da ga treba odgajati i privikavati na khajr). Ali ipak, s druge strane, zbog vijesti da su naučnici (navodno) kao uzrok deformiteta kičme mnoštva djece spomenuli upravo štetnost spavanja na stomaku, bolje je raditi na tome da se dijete postepeno navikne na spavanje u drugom položaju, više zbog opreznosti nego zbog jasnoće zabrane toga odraslom, a kamoli djetetu.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.