Podučavanje najvažnijim pitanjima pdf knjiga

Downloadujte knjigu ”Podučavanje najvažnijim pitanjima” Ahmeda el-Halidija (Allah popravio njegovo stanje), koja je napisana po ugledu na risale (poslanice) imama ehlus-sunneta prvih generacija – kratko i jasno, dajući osnove i objašnjavajući principe, a onda ostavljajući mjesto da učenjaci i pozivači objasne teme iz risale u detalje (pišući komentar ili objašnjavajući na predavanjima).