PITANJE: Esellam-alejkum. Da li je dozvoljeno stavljati kremu za podizanje grudi, povećanje prirodnim putem.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Da, dozvoljeno je. Nema ništa što ukazuje da bi to moglo biti zabranjeno.

Ono što je islamom zabranjeno jeste “mijenjanje Allahovog stvaranja”, a što je u Kur’anu spomenuto da je šejtan rekao Allahu da će na to tjerati Njegove robove:
“…i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!’ A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!” (sura en-Nisa, 119).

U mijenjanje Allahovog stvaranja se mogu uvrstiti plastične operacije, međutim i one se dijele na one koje su dozvoljene i one koje to nisu:

1) Dozvoljene hirurške intervencije (plastične operacije) su one koje su nužne i opravdane, radi neometanog rada nekih organa ili uklanjanja nedostataka sa ljudskog izgleda, npr. operacija radi uklanjanja “zečije usne” ili “klempavih” ušiju i sl. Te intervencije su opravdane, prvospomenuta opravdanija od druge. Što je smetnja i nedostatak veći i vidljiviji, operacija je opravdanija.

2) Nedozvoljene hirurške intervencije su one koje su radi promjene izgleda nečega što je Allah skladno stvorio, ali je čovjek time nezadovoljan uslijed slijeđenja nekakvih “trendova” i sličnog, a u što spada današnja pomama za silikonskim grudima i čime sve ne, te “zatezanjem” u cilju “podmlađivanja” i sl.

Ovdje se mogu spomenuti i operacije radi uklanjanja viška kilograma (masnih naslaga), pri čemu su dozvoljene samo one kada je osobi značajno otežan život i kretanje, kad ima 70, 80 ili više kilograma viška, kada je skoro neizvodljivo to ukloniti prirodnim putem, fizičkom aktivnošću i dijetom.
Ali, zabranjeno je da višak kilograma operativnim putem ukloni osoba koja ima samo 10, 20 ili slično kilograma, a može da promjeni životne navike, poveća fizičku aktivnost a smanji unos kalorija.
Prva osoba je opravdana prinudom (nuždom) teškoće života i pokretanja, druga nije.
Prva je opravdana nemogućnošću uklanjanja te mase dijetom, druga nije.

Međutim, nanošenje kreme za podizanje ili učvršćivanje grudi nema ništa sa “mijenjanjem Allahovog stvaranja”. Ako neko kaže da je to “luksuz”, kažemo da nema dokaza za to, niti za zabranjenost toga.

Recimo, zabranjeno je “zatezati” lice (uklanjati bore) operativnim putem, ali svakako da nije zabranjeno nanositi mast, kremu, vosak,… koji “podmlađuje kožu”, pospješuje obnavljanje ćelija i sl.
Također, zabranjeno je povećavati ili podizati grudi operativnim putem, ali svakako da nije zabranjeno nanositi mast, kremu i sl. koja u tome pomaže.

A ako bi neko rekao da to nije isto, jer kreme ne podmlađuju, već samo kožu štite od isušivanja, regenerišu je i sl., a spomenute masti grudi podižu ili uvećavaju ih, to nije povod da bi se propis razlikovao, a da ne govorim što je vrlo upitno da li te kreme išta u tome i pomažu. Uglavnom su to varke i blefovi prodavaca.
Ali ako to i djeluje, masti samo pospješuju tijelo, kožu grudi, mišiće, žlijezde i sl., tako da je sve to na prirodnoj bazi. Negdje sam pročitao da u tu svrhu pomaže čak i list kupusa; hoće li onda neko reći da je i to zabranjeno? Dakle, staviti list kupusa na grudi, onako kako neke žene stavljaju kolutove krastavca na oči?
Dakle, to je dozvoljena stvar.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.