PITANJE:
Selam alejk, je li moze pojasnjenje oko tekfira demokrata… Naime da li covjek sve ljude koji rade u tim institucijama tekfiri? Tipa, cak i neke koji rade na nekim protokolima i nemaju veze sa donosenjem zakona ili njihovim sprovodjenjem, barem nisu svjesni, al opet jasno je da ucestvuju…Uglavnom me zanima ima li neka granica i da li njima koji imaju namaz ali nemaju pojma sta je to kufr u taguta, da li im opravdanje moze biti neznanje? Znaci ako moze detaljno oko tih institucija, sta se sve covjek mora odrec kada su u pitanju pojedinci, jer u globalu je lako se odreci ….Allah te nagradio!

ODGOVOR:
‘Alejkumus-Selam.
Ne, naravno da se tekfire samo oni koji su direktno vezani za donošenje tih zakona (parlamentarci), te oni koji njima sude (sudije) i vladaju (predsjednici i sl.), a i oni koji ih oružjem brane i koji njihovo nesprovođenje i nepoštovanje kažnjavaju (policija).
Sve mimo toga je itekako podložno ispitivanju stanja i najčešće nije djelo kufra. Jer, pojam “sprovođenje” zakona je preširok pojam i treba ga definisati.

Ako neko SPROVODI zakon na način da, kao što već rekoh, ljude kažnjava ako se tog zakona ne pridržavaju, ili tim zakonom sudi, to jeste sprovođenje koje je kufr.
Međutim, ako neko prosto POSTUPA po tim zakonima, to nema veze sa zadovoljstvom njima. Stajanje na crvenom svjetlu na semaforu nije kufr sve dok to neko ne čini iz poštovanja zakona. Kažu “Moraš poštovati zakon države u kojoj živiš”. Ne, subhanAllah, nije tačno! Šta znači “poštovati” i zbog koga to ?moraš”?

Poštovanje (uvažavanje, ljubav) ljudskog zakona od tebe ne traži ni tagut koji ga je propisao, a kamoli da to nalaže islam! Štaviše, ako POŠTUJEŠ taj zakon – kod Allaha si kafir! Stati na crvenom svjetlu je dozvoljeno i nije djelo kojim se ispoljava poštovanje zakona taguta (pa nije kufr ni širk) sve dok staneš da bi sebe ili drugog zaštitio nedaće (sudara, povrede) ili da bi izbjegao novčanu i sl. kaznu. Bio bi kafir samo ako bi stao na semaforu kao izraz poštovanja i uvažavanja tagutskog zakona. A ko to čini? Pa ni najveći kafir ne stane na semafor jer voli državu ili jer poštuje taj zakon! Da je tako, da ima IKOGA da poštuje i uvažava taj zakon, čovjek koji bi vozio, recimo, 90 km/h ondje gdje je maksimalna dozvoljena brzina 60 km/h, takav bi trebao svratiti u prvu policijsku stanicu i priznao svoj “grijeh” ZAHTIJEVAJUĆI da ga kazne ili uhapse, jer je prekršio “poštovani” zakon! A tako taj zakon ne poštuje čak ni onaj koji ga je izmislio!

Dakle, djela mimo 1) propisivanja (izmišljanja) zakona, 2) suđenja i vladanja njima, 3) suđenja pred njima (pokretanja parnice, žalbe i tužbe) i 4) oružano nametanje i branjenje tih zakona (vojska i policija), sve mimo toga je podložno razmatranju i uglavnom nije kufr.

Jezički gledano, i onaj koji vozi desnom stranom ulice “sprovodi” zakon. Međutim, on postupa na način da se ne suprotstavlja jer bi time izazvao nered ili sudar ili dobio kaznu, a opet, šta je sporno u vožnji desnom stranom ulice? Je li to po islamu voziti LIJEVOM stranom, pa sad ne smiješ desnom? Tako je sa mnogim drugim stvarima.

Ne tekfiri se onaj koji radi u opštini u sektoru socijalne pomoći, recimo, ili na polju katastra i građevinskih dozvola, ili u sektoru uređenja grada, niti onaj ko radi u školstvu (vrtić, škola, fakultet), zdravstvu, šumskoj upravi, vatrogasnoj službi, hitnoj pomoći,… Jer ni u čemu spomenutom nema donošenja zakona, branjenja njih, suđenja njima, obraćanja njima za presudu…
Postoji to da čovjek radi (recimo, doktor) pod nekim tamo ministarstvom, a ono je pod vladom, a vlada vlada tagutom… Pa onda nijedan mesar ni frizer ni vlasnik dućana neće ostat’ neprotekfiren, jer svi oni na zidu svoje radnje imaju dozvolu VLASTI kojoj su se obratili da im izda dozvolu za rad, a dozvola u zagravlju ima grb resornog ministarstva, u pečatu opštine, i sl.

Dakle, nije svako POSTUPANJE po zakonu = njegovo POŠTOVANJE ili “sprovođenje” koje znači potpomaganje koje bi izvelo iz vjere.
Da li to što muwehhid ne skače na policiju znači da je voli?
Da li to što ne rušiš državu i ne cijepaš ustav na ulici pred kamerama znači da si sa njim saglasan?
Da li to što u džepu nosiš ličnu kartu na kojoj je ili krst ili Karađorđe, znači da to voliš, podržavaš?
Kakve direktne veze sa kufrom države ima doktor pedijatar, nastavnik hemije, arhitekta u opštini, računovođa u komunalnom preduzeću, ili poštar, pa da ga moramo protekfiriti?

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.