PITANJE: Je li dozvoljeno muslimanu da sudjeluje u radu skupštine većinski nemuslimanske zemlje kao narodni poslanik?

ODGOVOR:

Posao “narodnog poslanika” u skupštini je posao zakonodavca i samim tim predstavlja nevjerstvo i tagutijjet, te je na većem stepenu zabrane negoli posao u kafani, javnoj kući ili banci koja posluje sa kamatom.

Odgovorio: Ebu Ahmed.