PITANJE:
Jel Arabija muslimanska država s obzirom koliko djece umire u Jemenu, Palestini i generalno njihovog nečinjenja nista?

ODGOVOR:

“Saudijska” Arabija nije muslimanska (islamska, šeri’atska) država iz nekoliko razloga:

1) zbog njenog učestvovanja u nevjerničkim institucijama, pred kojima se parniči pred tagutskim zakonima (Međunarodni sud “pravde”, OUN i sve njene institucije i podorganizacije),

2) zbog nevladanja i nesuđenja njene političke vlasti Allahovim zakonom u svakom segmentu, već suđenjem slabima, a tolerisanjem uglednima, te time što za određene strukture, kakva je vojska, imaju zakone koji nisu Allahovi propisi, pa ako vojnik nešto “zgriješi”, za njega je propisana kazna niža (manja) od one koja je u Allahovom zakonu, a koja mora biti za svakoga,

3) zbog njenog pomaganja nevjernika i saradnji sa njima protiv mnogih država i naroda koje ona sama (Arabija) smatra muslimanskim, ostvarujući tako nevjerničke interese u svijetu,

4) zbog saradnje sa nekada Britanijom, danas Amerikom i ostalim nevjerničkim “silama”, neodricanju od njih, sve i da nije pomaganja njih vojno (bratski odnos saudijskog kralja sa svakim američkim, britanskim, francuskim, vođom), pa čak i nametanje naciji politike ljubavi prema Americi, u šta spada i njihovo uklanjanje iz školskih udžbenika svakog spomena nevjerstva kršćana i Jevreja

5) njene nedavne dozvole da se na teritoriji S. Arabije grade crkve i katedrale, iako je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, jasno rekao: “Želim da protjeram Jevreje i kršćane sa Arapskog poluostrva, pa da ostane samo za muslimane”, “Protjerajte Jevreje i kršćane sa Arapskog poluostrva”, “Ne smiju dvije vjere biti na Arapskom poluostrvu!”,… u hadithima koji su izrečeni samo nekoliko dana pred njegovu smrt, dakle koji ničime nisu derogirani (ukinuti ili zamijenjeni).

Odgovorio: Ebu Ahmed.