PITANJE:
Assalamu alaikum,
Sta se kaze od asha‘irama jesuli svi kafira i je onaj koji ne tekfiri njih isto kafir? I sta je sa imam al nawawijom i druge ashaire?
Velika fitna taj tema kod nas ovdje

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.
Ne znam odakle si, jer kazes da je “ovdje“ velika fitna ta tema.
Bilo kako bilo, tvrdim da su eš’arije muslimani dok se nad njima ne uspostavi jasan dokaz.

Razlog što se oni ne tekfire prije uspostave argumenta nad njima jeste to što oni nisu počinili veliki širk, niti pogriješili u stvarima koje ruše aslud-din (veliki širk, tagutijjet, psovanje I ismijavanje), već u stvarima koje su došle khaberom, poslanicom, a posebno zato što je u tim stvarima moguć te’wil (pogrešno tumačenje). Moguć, ne kažem da je taj te’wil ispravan, ali je shvatljiv, posebno kad dođe putem jezika Arapa. A u arapskom i većini drugih jezika postoji, recimo, izraz da kad nekoga ucjenjuješ jer znaš nešto loše o njemu, neku njegovu tajnu, ili ti duguje i sl., da kažeš ”Imam te u šaci!”, iako ga nisi ni dodirnuo, a kamoli ščepao za vrat (dakle, u prenesenom, figurativnom značenju). Tako i mnoge eš’arije shvataju i tumače Allahova svojstva. Da, oni mnogo griješe, ali im se treba objasniti i dokazati, nad njima se dokaz uspostaviti. A ja lično (kažem ironično) nisam uspostavio dokaz ni nad en-Newewijem, ni nad Ibn Hadžerom, ni nad el-Kurtubijem, da bih bio toliko smjeo da ih tekfirim, a možda čak i one koji njih ne tekfire.

A njihovo početno opravdanje nije samo njihovo pogrešno razumijevanje značenja ajeta i haditha, već i nedostupnost ispravnog shvatanja toga u nekim vremenima i na nekim prostorima. Braća koja o ovome raspravljaju to rade i ne znajući u kolikoj ogromnoj većini je bilo eš’arijsko učenje u nekim dugim periodima i predjelima, da se ehlus-sunetsko razumijevanje Allahovih Svojstava skoro bilo utrnulo, nestalo. U takvoj atmosferi su se rađale stotine učenjaka, odgajali se na tome i podučavali druge tome, a da nisu imali nikoga da im ukaže na grešku!

A ponavljam i naglašavam da ta greška nije širk niti stvar koja se poznaje fitrom, već je to greška te’wilom koji im nije imao ko ukloniti i objasniti.
Ko god drukčije govori, makar imao naiskreniju namjeru i ljubomoru prema Allahovoj vjeri, on griješi.

Ako budemo protekfirili eš’arije, protekfirićemo većinu klasičnih učenjaka. Ne samo en-Newewija, već ogromnu većinu muhadditha i mufessira, fekiha, usulijjuna i historičara bez čijih imena islamsko naslijeđe ostaje skoro pa ogoljeno.
Tačno je, niko nije imun (zaštićen) od tekfira i nikome nije garantovan džennet, ali ko sam ja da tekfirim učenjake koje niko nije spomenuo po lošem, osim što je na tu njihovu grešku upozorio objašnjavajući ispravan stav i ništa više?

Evo, na primjer, šta kažu oni učenjaci koji su ispravno razumijevali Allahova Svojstva, koji nisu bili eš’arije, koji su bili ehlus-sunneh, na vjerovanju selefa ovog ummeta. Šta oni kažu, koji je najbolji komentar Bukharijeve zbirke haditha? Ibn Hadžerov “Fethul-Bari“. Šta kažu, koji je najbolji komentar Muslimove zbirke haditha? Newewijev komentar. A obojica su bili eš’arije. I čak se kaže da se u tim njihovim komentarima može primjetiti njihov eš’arizam. Dakle, ulema ehlus-sunneta ne samo da je preporučivala djela eš’arija iz fikha ili usula, već je hvalila čak i djela u kojima se primjećuje ta njihova greška u akidi!
Zar tefsir el-Kurtubija nije jedan od 3, 4 najautoritativnija tefsira ovoga ummeta, koji i ehlus-sunnetski učenjaci citiraju i preporučuju? A el-Kutrubi je bio eš’arija.
Štaviše, praktično SVI učenjaci Endelusa bili su tog vjerovanja.
El-Kurtubi, Ibnul-Arebi (onaj ispravni, el-kadi Ebu Bekr ibnul-Arebi, a ne onaj kafir sufija), Ebu Hajjan, Ibn Hazm, Ibn Džuzejj, Ibn Rušd,… Svi endeluški učenjaci. Hoćemo li protekfiriti sve njih? A osim učenjaka, to su bili i svi vladari, svi namjesnici i svi stanovnici Endelusa. Hoćemo li tekfiriti sve njih jer su bili eš’arije, a onda čak možda i sve one koji njih nisu tekfirili?

Onda ćemo mi ostati ne samo jedini muslimani danas, nego možda i jedini muslimani od 3. vijeka do sve do danas… Da Allah sačuva.

Malo se čita i razmišlja, a mnogo se pametuje i raspravlja.
Malo se gleda svoje stanje i neznanje, a mnogo se čeprka po historiji i traže mes’ele razilaženja i razdora.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.