PITANJE:
Da li se onih šest dana mjeseca šewwala moraju zaredom postiti ili moze npr. 3 sedmice ponedeljak i cetvrtak u mesecu šewwalu?

ODGOVOR:
Iako jezički nekome može zvučati da bi trebalo da budu zaredom (“…a potom to proprati sa šest dana šewwala”), učenjaci su saglasni da se može ispostiti BILO KOJIH šest dana u mjesecu šewwalu.
Ali, i pored toga, nema sumnje da je, iz predostrožnosti bolje da čovjek odmah nakon ramadanskog Bajrama isposti svih šest dana, ako već može i uzastopce (da ne bi kasnio i ulijenio se), ali ne kažem da je to uslov ispravnosti. Dakle, može se postiti bilo kojih šest dana mjeseca šewwala.
A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.