PITANJE:
Selam aleikum,
Sta porucujes mladicima i ljudima koji su novo dosli u vjere?
Od koga da uce, koji knijrgr da citaju (koga da gledaju preko interneta od daija itd)
BarakAllahu feek

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we fike barekAllah.

Što se tiče KNJIGA, najpreče je izučavati Allahovu Knjigu sa njenim komentarom, tefsirom.
Na naš jezik je prevedeno nekoliko cjelokupnih tefsira: Ibn Kethir, Ibn Džuzejj el-Kelbi, Sejjid Kutb i 5 tomova tefsira el-Kurtubija.
Nakon Kur’ana sa tefsirom, svakako hadithke zbirke el-Bukhari i Muslim, Tirmidhi i Ebu Dawud i Malikova “Muwetta” (sve su prevedene na naš jezik), a i prve dvije knjige Nesa’ijevog “Sunena” i prve dvije knjige Ahmedovog “Musneda”.
Osim toga, knjige o akidi, posebno knjiga “Vjerovanja imama tewhida”, i nekoliko knjiga od Ibn Tejmijje a koje su prevedene na naš jezik (“Veličanstveno pravilo”, “Robovanje”, El-Iman”, “Slijeđenje pravog puta”, Djela selefijske da’we”, “Poslanička metodologija”, Furkan”,), nekoliko knjiga Ibn Kajjima el-Džewzija (“Bolest i lijek”, “Šejtanove zamke”, “Knjiga uputa za strpljive i zahvalne”, “Na putu ka Allahu”,…) i nekoliko knjiga Muhammeda ibn ‘AbdulWehhaba (“Knjiga tewhida”, “Tri osnovna načela” sa komentarom, “Otklanjanje sumnji”, “Paganski običaji kojima se Poslanik, s.a.w.s., suprotstavio”,…),…

Ono što od PREDAVANJA mogu “toplo” preporučiti na našem jeziku jeste slušanje predavanja od Ebu Muhammeda, a i mojih predavanja.
Također, onaj ko zna arapski može se mnogo okoristiti od predavanja šejha Ahmeda el-Hazmija i Ebu Umar el-Kuwejtija.
Onaj ko razumije turski može se okoristiti od predavanja Ebu Hanzale i Jusuf Kara.
Onaj ko poznaje njemački može se okoristiti od predavanja Ebu Hamze el-Afganija.
Na engleskom također postoji prevedeno dosta kraćih videa od Ahmeda el-Hazimija, Ebu Umar el-Kuwejtija, Ebu Hanzale…
A na našem jeziku se, također, može naći prevedeno klipova od sve te trojice.
Na mom youtube-kanalu se nalazi preko 1.000 videa, od čega ima oko polovina toga kratkih klipova, isječaka iz dužih videa, ali je skoro pola (blizu 500 cijelih dersova i khutbi).
Među tih 500 predavanja i khutbi najviše ih ima na temu akide i tewhida, ali ima čitavih serijala predavanja i khutbi i na temu Kur’ana, tedžwida, akhireta, putovanja ka Allahu, historijata šeri’ata, sire (biografije) Resulullaha, s.a.w.s., itd.

Odgovorio: Ebu Ahmed