PITANJE:
Esselamu alejkum.
Da li je komisija koja nadgleda kandidata prilikom vozačkog ispita i prema pravilniku (pretpostavljam da je zakonom uređen) određuje da li je kandidat položio ispit ili nije, da li je ta komisija tagut?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Polaganje vozačkog ispita ne sadrži nikakav grijeh ni kufr, samo po sebi.
To što je vozački ispit “zakonom uređen” ne čini njegovo polaganje zabranjenim, a kamoli djelo nevjerstva.

Naime, sve što oko sebe vidimo, sve po čemu postupamo je uređeno nekim zakonom.
I to što se plata dobija na mjesečnom, a ne nedjeljnom niti dnevnom nivou, uređeno je zakonom.
I to da se vozi jednom (kod nas desnom) stranom kolovoza uređeno je zakonom. Zakonom je uređeno i da se stane na crvenom, a vozi na zelenom, da prednost u saobraćaju ima onaj ko dolazi sa desne strane, a da to ne važi u kružnom toku, pa se svi pridržavamo tih zakona, naravno ne poštujući ih niti ih time veličajući, već ih prosto ne kršeći da ne bismo u opasnost doveli svoj život ili ostalih učesnika u saobraćaju.
Ako se svi mi pridržavamo tih propisa, zašto je problem polagati vozački ispit?

Dakle, nema dokaza da je polagati vozački ispit zabranjeno (a kamoli kufr).
A sve i da ima dokaza da je to zabranjeno, počinilac toga ne bi bio griješan ukoliko je u nuždi posjedovati vozilo i njime upravljati, ako je to jedini način da zaradi opskrbu ili da ode tamo gdje zarađuje opskrbu ili da preveze suprugu ili dijete u bolnicu koja je udaljena, i slično.
Dakle, ta darura (nužda) bila bi opravdanje za polaganje vozačkog ispita, za posjedovanje automobila i upravljanje njime SVE i kada bi to u osnovi bilo zabranjeno. Šta onda reći za slučaj kada nema poznatih dokaza da je to uopšte zabranjeno?

Napomena: Prethodno sam rekao o osnovnom propisu polaganja vozačkog ispita, tj. o dozvoljenosti toga.
Propis itekako može biti drukčiji ako se pitanje tiče vožnje od strane žena, pogotovo njihove vožnje bez prisustva mahrema, podučavanja žena vožnji od strane muškog instruktora, polaganja vozačkog ispita pred komisijom sačinjenom od muškaraca i sl.

A ako se pitanje ticalo isključivo suštine i propisa same komisije pred kojom se polaže vozački ispit, odgovor na tvoje pitanje da li je ta komisija tagut je: Ne.

Kao što svi dobro znamo, tagut je (po pitanju zakonodavstva) onaj ko propisuje zakone ili njima sudi.
Komisija za polaganje vozačkog ispita ocjenjuje koliko dobro je neko naučio, shvatio i umije primjeniti saobraćajne propise. Istina, ti propisi su dio saobraćajnog zakona kog je izglasao tagut, ali je istina i da bi ogromni dio ili skoro svaki propis tog zakona bio takav i u islamskoj državi (osim, recimo, propisa da u saobraćaju može učestvovati vozač koji u krvi ima manje od određene količine alkohola, a kažnjivo je tek preko tog procenta).
Naravno, sve i da se taj zakon u cjelosti “poklopi” sa šeri’atskim zakonom, on ostaje zabranjen jer nije proistjekao iz pokornosti Allahovom Zakonodavsvu, onaj ko ga je propisao je svakako tagut, ali želim reći da učenje i primjenjivanje tog načina nije grijeh ni nevjerstvo, pa zašto bi komisija koja odlučuje ko je prošao na tom ispitu bila tagut. Dovoljno je njima da su, svakako, mušrici, da Allah sačuva.

Onaj ko tvrdi da je takva komisija tagut (iako ne propisuje zakon niti njime sudi), samo jer ga primjenjuje, onda mora tvrditi da je tagut svaka sljedeća komisja:

  • komisija za prijem na posao u određenoj firmi ili fabrici, jer i ta komisija postupa po nekim uslovima ili odredbama nekog zakona (o zapošljavanju, zakona o radu i sl.),
  • komisija za određivanje socijalne pomoći,
  • komisija za određivanje invalidnine licima koji ispunjavaju uslove za to,
  • komisija za određivanje penzija (ko je zaslužuje ostvarivši to pravo i ispunivši uslove),
  • komisija za određivanje dječjih dodataka,
  • komisija za polaganje popravnih i vanrednih ispita u svakoj srednjoj školi,
  • komisija za procjenu štete u saobraćaju, a koju će naplatiti oštećeni učesnik putem osiguravajućeg društva,
    i mnoge druge komisije.

Ovime ne umanjujem grijeh njihovog djelovanja, neke od njih su manje a neke više vezane za nevjernički sistem i zakon, ne poričem da je njihovo djelovanje grijeh, nekada možda i kufr, ali nije ispravno reći da je bilo koje “tijelo” od spomenutih samo po sebi tagut, jer bi to bila neistina i nepravda koja bi za sobom povukla i sljedeću neistinu i nepravdu, a to je: tekfir svakog ko nekoj od tih komisija preda zahtjev, konkuriše za neki posao, za socijalnu pomoć, za invalidninu, za dječji dodatak i sl.
Svako ko zatraži (konkuriše za) neku od spomenutih usluga ili primanja trebao bi biti nevjernik jer je “tražio presudu taguta”, tj. navodno tražio da mu tagut riješi spor i sl., što je ekstremizam.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.