PITANJE:
Esselamu Alejkum. Postovani brate, Da li je ucenje sure kehf petkom daif hadis, kao i hadis ko nauci napamet 10 prvih ajeta iste sure? Jazakallahu kharen.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Što se tiče prve teme – vjerodostojnosti haditha u kom se spominje pohvaljenost učenja sure el-Kehf petkom, taj hadith bilježi imam el-Hakim u svom “Mustedreku” i ocijenio ga je sahihom (vjerodostojnim).
Hadith glasi: “Ko petkom bude učio suru el-Kehf, daće mu se svjetlo između dva petka”.

A što se tiče drugog dijela pitanja, vjedostojnosti vijesti da će onaj ko (napamet) nauči prvih deset ajeta sure el-Kehf biti sačuvan od (iskušenja) Dedždžala, i taj hadith je sahih (vjerodostojan) i bilježi ga imam Muslim u svom “Sahihu”, s tim što postoji i druga njegova verzija u kojoj se spominje učenje posljednjih deset ajeta, a njega bilježi također Muslim, a uz njega i en-Nesa’i.

Odgovorio: Ebu Ahmed.