PITANJE:
Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekhatuhu.
Halalite na smetnji. Da li mi možete reci koji je stav o koristenju zikrilice? Da li je pokuđeno/haram jer je slican tespihu ili?
Prilikom zikra da se ne zabrojimo(iako nema sta lose) ali eto brojka preko 1000 i sl.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Poznato nam je da je sunnet (praksa Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem) da prilikom dhikra (spominjanja Allaha Uzvišenog) to čini na prste desne ruke. Ovo je potvrđeno u hadithu koji od ‘Abdullaha ibn ‘Amra prenose et-Tirmidhi, Ebu Dawud, Nesa’i, Hakim i Bejheki.

Nema sumnje da to treba tako činiti, na tom ustrajavati, tome druge podučavati i suzbijati uvedene novotarije kakva je tzv. “tespih”. Kažem “takozvani” jer riječ “tesbih” zapravo znači “slavljenje” (tj. Uzvišenog Allaha), a ne predmet koji “pomaže” u slavljenju Allaha (riječima “subhnanAllah), ali i zahvali Njemu (riječima “elhamdu lillah”) i veličanju Njega (riječima “Allahu ekber”).

Može se reći da tzv. “tespih” (33 ili 99 kuglica nanizanih na koncu ili najlonu) ima dvije negativnosti:
Prva negativnost je u u suprotstavljanju sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, jer onaj ko to koristi ostavlja dhikr uz pomoć prstiju. Dakle, čini novotariju istovremeno zapostavljajući sunnet.
Druga negativnost je što taj “tespih” liči na kršćansku brojanicu.
Dakle, držati se dhikra uz pomoć prstiju desne ruke.

Sve spomenuto prevashodno važi:

  • za osobu koja je prisebna i nije senilna, zaboravna.
  • za propisani dhikr nakon dnevnih namaza

Međutim, ako je u pitanju osoba koja je zaista toliko senilna (usljed starosti ili nekog drugog razloga) da ne može popamtiti, “pohvatati” do kojeg broja u dhikru je stigla niti se “snaći” uz pomoć prstiju, tada inša’Allah nije problem da se osoba potpomogne nečime što neće brojati, već će “tog nečeg” imati 33. Recimo da osoba uzme 33 kamenčića i sa jedne skupine ih prebacuje na drugu izgovarajući “subhanAllah” 33 puta. Iako je u pitanju dhikr poslije fard namaza (kada bi se moralo pridržavati sunneta dhikra uz pomoć prstiju desne ruke), ovako senilna (zaboravna) osoba bi svakako bila opravdana.

A ako je u pitanju drugi dhikr (mimo dhikra nakon fard namaza), da čovjek npr. želi da 100 puta izgovori “La ilahe illAllahu wahdehu La šerike lehu, lehul-mulku we lehul-hamdu we huwe ‘ala kulli šej’in kadir” ili “SubhanAllahi we bihamdih” i sl., tada inša’Allah nije sporno da i osoba mimo senilne (sasvim razborita osoba) koristi neku vrstu “pomagala” u tome, jer nije u pitanju dhikr nakon fard namaza a i jer je cifra ponavljanja znatno veća, pa se i onaj sa dobrom koncentracijom može zabrojati, zbuniti.

Međutim, i tada se treba truditi da to “pomagalo” ne bude tipični “tespih” kojim će čovjek sličiti ili na džamijskog novotara (mušrika) ili na kršćanina, već da to pomagalo bude nešto poput današnje “sprave” koja je tako korisna i djelotvorna, a tako jeftina i svakom dostupna, plastični uređaj na koga si i ti vjerovatno mislio kada si ga spomenuo imenom “zikrilica”.
Dakle, sprava nalik štoperici, na kojoj se pritiskom tastera prikazuje broj koji se povećava svakim sljedećim pritiskom, pa čovjek prilikom svakog izgovora određene riječi ili rečenice po jednom pritiska taj taster i uvijek ima uvid koliko je puta nešto rekao, pri čemu se ne može zbuniti ni zabrojati.

Dakle, ukratko:
Nakon fard namaza dhikriti isključivo uz pomoć prstiju desne ruke (osim onaj ko je opravdan senilnošću).
U slučaju ostalih dhikrova, posebno onih u kojima se po 100 ili više puta treba nešto izgovoriti, inša’Allah da je dozvoljeno koristiti neko “pomagalo”.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.