PITANJE:
Kad nema muwehhida, kako se dvoje mogu vjencati? Nema muslimana u mjestima gdje živimo pa se zato ne mogu brakovi sklapati, pa kako da se uzmu a nema ih ko vjenčati i tome svjedočiti?

Evo iz Njemačke me muslimanka pita kako da se uda, ko da je vjenča, a tek kako da nađe velijja pa svjedoke, a ona Hrvatica pa primila islam i svi je se njeni odrekli, a ona još u poodmaklim godinama i nema nikog. Šta u takvom slučlaju? Fino sroči, napiši kako se muslimanka možeudati u takvim uslovima.

Ima i jedna cura koja se vratila islamu, Srpkinja u Srbiji, muwehida je i treba da se uda za jednog muwehida. Nema velijja, nema svjedoka, pa je čula da jedni drugom mogu da kažu da će biti supružnici jer meleki pišu, a Allah vidi, odrede mehr i to je to.

ODGOVOR:

Šta znači da nema muslimana?
Muslimana (muwehhida) mora imati, u tom gradu ili na 50 ili 100 km ili makar na 500 km.
Gdje god da neko živi u Evropi, ako već nema džemat muwehhida u njegovom gradu, sigurno da na 500 km postoji takav džemat ili dva-tri pojedinca.
Može čovjek živjeti i navrh Norveške ili Finske, a da sazna za muwehhide u tim zemljama ili u obližnjoj Švedskoj, pa neka je i na hiljadu kilometara.

A da ne govorim da svi znamo za ljude koji iz Sandžaka ili Bosne odu na vrh Njemačke, Holandije ili u Švedsku da bi dovezli i uvezli auto koje će oni koristiti ili ga prodati pa tako zaraditi.
Muslimanu treba biti preče da se na halal način oženi (nego kafiru da kupi auto), pa da mu nije teško ni hiljadu kilometara otići da bi našao svjedoke za sklapanje svog braka.

Nema dokaza da je validan brak bez odobrenja welijja (staratelja neveste) i prisustva dva svjedoka.
Da su kao svjedoci dovoljni Allah i meleci, zar bi Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, spomenuo da nema braka bez welijja?

Ona se ne smije udati bez prisustva svjedoka i odobrenja welijja, koji zastupa i štiti njene interese prilikom sklapanja braka.
Recimo, kome da se žena (umjesto welijju i svjedocima) požali ako joj muž ne isplati mehr, melecima? Da Allah sačuva.

Na kraju, tek ako se i kada se ustanovi i dokaže da se zaista ni najvećim uloženim trudom ne mogu na jednom mjestu fizički okupiti četiri muslimana (mladoženja, welijj i dva svjedoka), kao što je zbog zabrane putovanja van svoje države ili nekog sličnog razloga, tek tada će se razmisliti o nekoj alternativi, koja ni tada neće biti ”meleci pišu, a Allah je svjedok i hajmo”, nego bi (ali tek tada) alternativa bila video-poziv putev interneta.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.